Områden

Avdelningen SCS arbetar inom sex områden och bidrar till framtidens lösningar: programvaruteknik, datorsystem, modellbaserade beräkningssystem, distribuerade och parallella system, data science och tillämpad AI samt datorteknik och datorsystem. Inom samtliga områden bedriver vi både forskning och utbildning.

Programvaruteknik

Vi erbjuder baskurser i programmering, algoritmer och datastrukturer. Avancerad programvaruteknologi, testning och analys för pålitliga programvarusystem, organisatoriska och metodologiska aspekter på programvaruutveckling och underhåll, livscykelhantering av programvara. Vi undervisar också om objektorienterad programmering, funktionell programmering och logikprogrammering.

Vår forskning behandlar programvaruteknik för DevOps, avancerad testing av programvara, samt nya tekniker för automatisk diversifiering av programvara..

Programvaruteknik

Analys och utvecklingsmetoder för inteligent programvara och och tjänster

Vi studerar nya metoder och system för analys och utveckling av programvara och tjänster. Detta inkluderar semantik-baserade och maskin-inlärnings-baserade ansatser, nya arkitekturer för dataanalyssystem, autonoma programvarusystem, programvaror och tjänster anpassade för integritet och förtroende. Vi studerar även multiagentsystem t.ex. ”crowd intelligence”.

Analys och utvecklingsmetoder för inteligent programvara och och tjänster

Modellbaserade beräkningssystem

Teori och system inom modellering, programmeringsspråk, kompilatorer, formell semantik, maskininlärning, probabilistisk programmering, villkorsprogrammering, kombinatorisk optimering och realtidssystem.

Modellbaserade beräkningssystem

Distribuerade och parallella system

Vi utvecklar stora distribuerade system och algoritmer inom programmering av tillämpningar inom dataintensiva system för cloudtjänster, big data och dataanalys. Vi undervisar även om databaser, operativsystem och parallell programmering.

Distribuerade och parallella system

Data science och tillämpad AI

Algoritmer och system för dataanalys, maskininlärning och data mining. Vi arbetar med tillämpningar inom t.ex. hälso- och sjukvård, läkemedelsutveckling, klimatforskning, prediktivt fordonsunderhåll samt sociala nätverk.Tillämpningar utforskas även inom smarta städer, AI i äldrevården, KBT-terapi med datorstöd.

Data science och tillämpad AI

Datorteknik och datorsystem

Vi undervisar kurser i datorsystem och datorsystemarkitektur. Forskning i arkitekturstöd för cloud-servers samt för maskininlärning med stora datamängder.

Datorteknik och datorsystem