Till innehåll på sidan

Områden

Avdelningen SCS arbetar inom flera forskningsområden och bidrar till framtidens lösningar: programvaruteknik, distribuerade och parallella system, samt data science och tillämpad AI. Inom samtliga områden bedriver vi både forskning och utbildning.

Programvaruteknik

Vår forskning behandlar programvaruteknik för DevOps, avancerad testing av programvara, samt nya tekniker för automatisk diversifiering av programvara.

Ett annat delområde är teori och system inom modellering, programmeringsspråk, kompilatorer, formell semantik, maskininlärning, probabilistisk programmering, realtidssystem.

Vi studerar även nya metoder och system för analys och utveckling av programvara och tjänster. Detta inkluderar semantik-baserade och maskin-inlärnings-baserade ansatser, nya arkitekturer för dataanalyssystem, autonoma programvarusystem, programvaror och tjänster anpassade för integritet och förtroende.

Vi studerar även multiagentsystem t.ex. ”crowd intelligence”.

Programvaruteknik

Distribuerade och parallella system

Vi utvecklar stora distribuerade system och algoritmer inom programmering av tillämpningar inom dataintensiva system för cloudtjänster, big data och dataanalys. Vi undervisar även om databaser, operativsystem och parallell programmering.

Distribuerade och parallella system

Data science och tillämpad AI

Vi forskar kring algoritmer och system för dataanalys, maskininlärning och data mining. Vi arbetar med tillämpningar inom t.ex. hälso- och sjukvård, läkemedelsutveckling, klimatforskning, prediktivt fordonsunderhåll samt sociala nätverk.Tillämpningar utforskas även inom smarta städer, AI i äldrevården, KBT-terapi med datorstöd.

Data science och tillämpad AI

Grundkurser

Vi undervisar datavetenskapliga grundkurser, i programmering, datorsystem, operativsystem samt metodkurser och projektkurser.

Vi erbjuder baskurser i algoritmer och datastrukturer, avancerad programvaruteknologi, testning och analys för pålitliga programvarusystem, samt organisatoriska och metodologiska aspekter på programvaruutveckling och underhåll med livscykelhantering av programvara.

Vi undervisar också om objektorienterad programmering, funktionell programmering och logikprogrammering.

Grundkurser