Kurser på avancerad nivå vt18 och ht18

Alla våra kurser på avancerad nivå ges på engelska. Se den engelska sidan för länkar till kursansvarig lärares profilinfo.

Kurskod Kursnamn HP Period Kursansvarig
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 3 Seif Haridi
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 3 Mihhail Matskin
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 4 Christian Schulte
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 4 Jim Dowling
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 4 Johnny Öberg (ESY)
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 1 Vladimir Vlassov
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 1 Mihhail Matskin
ID2213 Logikprogrammering 7,5 1 Thomas Sjöland
ID2221

Data-intensiv databehandling

7,5 1 Amir Payberah        
ID2225 Lärande Maskiner 7,5 1 Magnus Boman
ID2214 Programmering för Data Science 7,5 2 Henrik Boström
ID2222

Datautvinning

7,5 2 Vladimir Vlassov
ID2223

Skalbar maskininlärning och djupinlärning

7,5 2 Seif Haridi/Amir Payberah
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 2 Christian Schulte
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 2 Mihhail Matskin