Kurser på grundnivå ht20 och vt21

Kurserna på grundnivå ges på svenska och i vissa fall på engelska. Vissa som ges helt på engelska är anpassade för ett engelskspråkigt program. I vissa fall föredrar lärarna att undervisa på engelska.

Kurskod Kursnamn Poäng Period(er) kursansvarig
ID1020 Algoritmer och datastrukturer (CINTE,TIDAB, TIEDB, TCOMK) 7,5 1 Robert Rönngren
ID1200 Operativsystem (CDATE, vhv) 7,5 1,2 Johan Montelius
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara (TIDAB) 7,5 1 Mira Kajko-Mattsson
IS1500 Datorteknik och komponenter (CDATE, Valhallavägen) 9 1,2 Daniel Lundén
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 1 Anders Sjögren
II1306 Introduktion till IT (CINTE, TCOMK åk1) 1,5 1 Robert Rönngren
IX1307 Matematisk Problemlösning 7,5 1 Fadil Galjic
ID1018 Programmering I 7,5 2 Fredrik Kilander  (COS)
ID1206 Operativsystem (CINTE, TIDAB, TCOMK, Kista) 7,5 2 Johan Montelius
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 2 Sten Andersson  (TCS)
ID1214

Artificiell intelligens och tillämpningar

7,5 2 Anne Håkansson
IV1351 Datalagring 7,5 2 Nikos Dimitrakas
ID1019 Programmering II (CINTE, TIDAB, TIEDB , TCOMK) 7,5 3 Johan Montelius
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 3 Vladimir Vlassov
IS1200 Datorteknik, grundkurs (CINTE, TIDAB, TIEDB, TCOMK) 7.5 3 Daniel Lundén
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 3 Leif Lindbäck
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 4 Anders Sjögren
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 4 Fredrik Lundevall
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 4 Nikos Dimitrakas
IV1303 Modern Mjukvarututveckling (CINTE, TCOMK) 6 4 Mira Kajko-Mattsson
IV1350 Objektorienterad design 7,5 4 Leif Lindbäck