Kurser på grundnivå vt18 och ht18

Kurserna på grundnivå ges på svenska och i vissa fall på engelska. Vissa som ges helt på engelska är anpassade för ett engelskspråkigt program. I vissa fall föredrar lärarna att undervisa på engelska.

Kurskod Kursnamn Poäng Period(er) Examinator/kursansvarig
II1306 Introduktion till IT (CINTE, TCOMK åk1) 1,5 All Robert Rönngren
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT (CINTE, TCOMK åk2) (1,5) 3,4 Robert Rönngren
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT (CINTE, TCOMK åk3) (3) 3,4 Robert Rönngren
ID1019 Programmering II (CINTE, TIDAB, TIEDB , TCOMK) 7,5 3 Johan Montelius
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 3 Vladimir Vlassov
IS1200 Datorteknik, grundkurs (CINTE, TIDAB, TIEDB, TCOMK) 7.5 3 David Broman
IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 3 Leif Lindbäck
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 4 Anders Sjögren
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 4 Nikos Dimitrakas        
IV1303 Modern Mjukvarututveckling (CINTE, TCOMK) 6 4 Mira Kajko-Mattsson
IV1350 Objektorienterad design 7,5 4 Leif Lindbäck
ID1020 Algoritmer och datastrukturer (CINTE,TIDAB, TIEDB, TCOMK) 7,5 1 Robert Rönngren
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs (TIDAB , CINTE, m.fl.) 7,5 1 Thomas Sjöland
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 1 Leif Lindbäck
IV1300 Programvaruteknik (TIDAB) 7,5 1 Mira Kajko-Mattsson
IX1307 Matematisk Problemlösning 7,5 1 Fadil Galjic
ID1200 Operativsystem (CDATE, Valhallavägen) 6 1,2 Johan Montelius
IS1500 Datorteknik och komponenter (CDATE, Valhallavägen) 9 1,2 David Broman
ID1018 Programmering I 7,5 2 Fredrik Kilander  (COS)
ID1206 Operativsystem (CINTE, TIDAB, TCOMK, Kista) 7,5 2 Johan Montelius
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 2 Leif Lindbäck
ID1214

Artificiell intelligens och tillämpningar

7,5 2 Anne Håkansson
IV1351 Datalagring 7,5 2 Nikos Dimitrakas