Om rymd- och plasmafysik

Rymd- och plasmafysik är en avdelning inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

Vår forskning behandlar plasma i rymden såväl som i laboratoriet. Merparten av vårt universum består av plasma. Det enda (men viktiga) undantaget är kalla himlakroppar, som planeter, asteroider och kometer. Plasmafysik är således av universell betydelse.

Vi har en aktiv roll i ett antal internationella rymdprojekt, där vi bygger instrument, planerar operationer och analyserar mätdata.

Inom grundutbildningen ger vi ett antal kurser och erbjuder examensarbeten ofta i nära anknytning till pågående forskningsprojekt. Vår avdelning deltar i KTHs Masterprogram i elektrofysik. Avdelningen är även värd förStudentverkstan.

Avdelningen för rymd- och plasmafysik är en del av KTHs Rymdcenter.

Årsrapporter

Annual report 2012.pdf (pdf 7,8 MB)

Annual report 2011.pdf (pdf 6,1 MB)

Annual report 2010.pdf (pdf 3,5 MB)

Annual report 2009.pdf (pdf 3,8 MB)

Annual report 2008.pdf (pdf 7,8 MB)

Annual report 2007.pdf (pdf 1,7 MB)

Annual report 2006.pdf (pdf 8,9 MB)

Ledning

Avdelningen leds av professor Andris Vaivads.