Kontakt

Vill du komma i kontakt med avdelningen? På den här sidan hittar du personliga kontaktuppgifter och vår besöksadress.

Ledning

Avdelningen leds av forskare Per-Arne Lindqvist:

Per Arne Lennart Lindqvist
Per Arne Lennart Lindqvist, forskare, avdelningschef 087907696

Personal

Kontaktinformation för våra forskare, lärare och all annan personal finns i personalkatalogen:

Personalkatalogen

För frågor relaterade till våra grundutbildningskurser kontaktas lämpligen respektive kursansvarig, vars kontaktuppgifter hittas under kursbeskrivningarna.

Postadress

Rymd- och plasmafysik är beläget i Alfvénlaboratoriet vid Teknikringen 31 på KTH:s campus.

Rymd- och plasmafysik
Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 Stockholm

Karta

Till sidans topp