Examensarbeten vid Rymd- och plasmafysik

Länken nedan visar våra aktuella exjobb (30hp) i rymdfysik och plasmafysik. Vissa av projekten utförs delvis utomlands.