Gabriel Skantze invald i Sveriges unga akademi

Publicerad 2015-05-26

Sveriges unga akademi, ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av landets mest framstående unga forskare, presenterade lördag 23 maj åtta nya ledamöter, bland dem Gabriel Skantze, docent i talteknologi vid institutionen för tal, musik och hörsel.

Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Ung i sammanhanget är en forskare som disputerat för högst tio år sedan. Sveriges unga akademi består av 40 ledamöter. Man blir invald som ledamot för en 5-årsperiod, så sammansättningen av Sveriges unga akademi varierar för varje år. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. En huvuduppgift för Sveriges unga akademi är att komma med konstruktiva förslag till hur man kan förbättra villkoren för Sveriges yngre forskare.