Till innehåll på sidan

Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod samtidigt som vi arbetar för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor och bidrar till en förståelse för programmering och digitaliseringens roll i samhället.

Läs mer om Kodcentrum på deras webbplats www.kodcentrum.se

Deltar med följande workshop

Robotar för klimathjältar!

Kodcentrum logga
imagiLabs
Vetenskapens hus
Hello World!
Popkollo
Tom Tits Experiment
Kodcentrum
Girls in Tech Nordics
KTH
Scania
Grafikens hus och Farvash
KomTek
DYAMO