Till innehåll på sidan

KTH

Sveriges största tekniska universitet

KTH:s fem campus samlar över 13 000 heltidsstudenter, över 1 700 doktorander och ungefär 3 600 heltidsanställda.

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

Deltar med följande workshops

Testa på att vara kemist

Lös problem med hjälp av en robot

Designa och skriv ut din egen produkt i 3D

imagiLabs
Vetenskapens hus
Hello World!
Popkollo
Tom Tits Experiment
Kodcentrum
Girls in Tech Nordics
KTH
Scania
Grafikens hus och Farvash
KomTek
DYAMO