Till innehåll på sidan

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är ett av Sveriges äldsta och största Science Center med mål att skapa upptäckarglädje för alla. Vi verkar för att fler ska intressera sig för naturvetenskap och teknik, samt för ökat engagemang för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om Tom Tits på deras webbplats www.tomtits.se

Deltar med följande workshop

Skapa lösningar för framtidens stad

Tom Tits logga

imagiLabs
Vetenskapens hus
Hello World!
Popkollo
Tom Tits Experiment
Kodcentrum
Girls in Tech Nordics
KTH
Scania
Grafikens hus och Farvash
KomTek
DYAMO