Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Inom arkitektur och samhällsbyggnad skaffar du dig kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte bara om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner. Sociala, ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv tar också stor plats.

Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner

Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar. Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar; exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma den byggda miljön.

Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde. Du arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och regioner ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar. Arkitekt, fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare, lantmätare, miljöforskare och konsult med olika inriktningar är exempel på yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är anställda i kommuner, av myndigheter, konsultföretag, fastighetsmäklare, byggföretag eller starta eget.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Linda

Arkitektur 300 hp

Solvejg

Arkitektur 300 hp

Alicia

Byggteknik och design 180 hp

Yessir

Byggteknik och design 180 hp

Seyma

Fastighet och finans 180 hp

Lisa

Samhällsbyggnad 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp