Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik

Utbildningar inom ämnesområdet elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik borrar på djupet ner i både matematikens och fysikens värld.

Matematik och fysik på djupet

I utbildningen i elektroteknik, står elektricitet i fokus i de fördjupande fysikkurserna. Teknisk fysik är brett med kurser i teknik, matematik och fysik. Utbildningen i Teknisk matematik fokuserar på matematik och programmering. Gemensamt för dem är en hög abstraktionsnivå där den avancerade teorin används till problemlösning.

Genom att skaffa dig så omfattande teoretiska kunskaper som de här utbildningarna erbjuder kan du på allvar ta dig an och söka svar på några av de mest komplexa frågor som ligger framför oss; tekniska lösningar för jordens framtida energiförsörjning, för reducerade koldioxidnivåer och framtidens transportmedel.

Som färdig ingenjör jobbar du ofta på forsknings- och utvecklingsavdelningar på stora företag såsom Scania, ABB, Ericsson, ÅF, Saab, Teliasonera, H&M, Accenture och Microsoft. Där jobbar du med den grundläggande infrastrukturen som finns i samhället, till exempel smarta elnät, effektiva transportlösningar som moderniseringar av tåg, tunnelbana och elbilar eller kommunikationslösningar som forskning kring nästa generation mobilnät - 5G. Som matematisk expert kan du även jobba med matematisk modellering, utveckling av algoritmer och ny matematisk teori eller maskininlärning och framtidens artificiella intelligens.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-11-19