Industriell ekonomi

Industriell ekonomi handlar om att utveckla affärerna och värdeskapandet i teknikbaserade företag och organisationer. Som ingenjör i industriell ekonomi från KTH har du alla möjligheter att bidra till innovation, ökad konkurrenskraft samt till ett mer hållbart samhälle.

Teknik, innovation och affärsutveckling

I en tid av klimatförändring och teknikskifte behövs ingenjörer som kan bedöma den ekonomiska potentialen i ny teknik, men som samtidigt förstår teknikens begränsningar. Det finns ett stort behov av ingenjörer som kan sätta tekniken i ett sammanhang och kan kommunicera över traditionella disciplingränser. Utbildningen tränar dig därför i att formulera och lösa komplexa problem genom att integrera kunskaper från teknik, ekonomi och management.

Ämnesområdet är brett. Som civilingenjör i industriell ekonomi har du stora möjligheter att utforma din egen yrkesinriktning. Ingenjörer med denna inriktning arbetar ofta med frågor kring innovation, utveckling och förändring. Några typiska yrkesroller för en ingenjör i industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker, konsult och entreprenör. De flesta är anställda i stora teknik- eller konsultföretag, men det är också många som arbetar i offentlig verksamhet eller som väljer att starta eget.

Utbildningar inom ämnesområdet

Ställ frågor till KTH-studenter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-11-21