Medicinsk teknik

Teknikutveckling för kroppen och sjukvården

Utbildningar i medicinsk teknik är tvärvetenskapliga, vilket innebär att kunskaper från flera områden kombineras. Du läser matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kurser från KTH, men även kurser i anatomi och fysiologi som ges i samarbete med Karolinska Institutet.

Medicinsk teknik kan användas för att hitta nya sätt att hjälpa sjuka och personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom att hjälpa blinda orientera sig eller rörelsehindrade att styra en rullstol. Många tillämpningar av medicinsk teknik finns inom sjukvården, men även inom idrotts- och fordonsindustrin.

Medicintekniska högskoleingenjörer jobbar ofta inom vården där tekniken används, medan civilingenjörer arbetar på företag där ny teknik utvecklas. 

Om du är intresserad av sjukvård, medicin och teknik kan det här ämnesområdet passa dig.

Ställ frågor till KTH-studenter

Medicinsk teknik 300 hp

Medicinsk teknik 180 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp