Behörig genom reell kompetens

Om du saknar formell behörighet, kan KTH värdera alla dina kunskaper och erfarenheter, inte bara dina kunskaper från skolutbildning.

Syftet är att på detta sätt bedöma om din samlade kompetens motsvarar de förkunskaper som krävs för utbildningen. I en sådan samlad bedömning väger vi in kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet.

Så här anmäler du reell kompetens

Du som söker program eller kurs på KTH och vill åberopa reell kompetens skall göra en anmälan på antagning.se  samt ladda upp följande dokument:

  • personligt brev där du motiverar din ansökan om reell kompetens
  • betyg och intyg du vill åberopa som styrker behörighet anknyter till din din ansökan om reell kompetens
  • blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs"  från antagning.se
  • har du fått ett förhandsbesked om reell kompetens eller undantag från KTH, skall du bifoga en kopia av förhandsbeskedet i din anmälan.

I samband med din anmälan på antagning.se laddar du omgående upp samtliga dokument alternativt skickar dem per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Besked om du har fått behörighet genom reell kompetens eller inte meddelas via kontrollbesked eller antagningsbesked från UHR (antagning.se).

Högskoleprovet, arkitektprovet och matematik- och fysikprovet

Att bedömas som behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som saknar slut- eller avgångsbetyg att göra högskoleprovet  för att få ett meritvärde. Till vissa utbildningar på KTH tillämpas också särskilda urval, till exempel via arkitektprovet  och matematik- och fysikprovet .

Läs mer om hur urval går till

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-06