Behörighet till KTH:s utbildningar

För att bli antagen till KTH behöver du uppfylla den behörighet som krävs för utbildningen som du vill läsa. Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Behörigheten delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Samma behörighetskrav för alla utbildningar på grund- och förberedande nivå.

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Detta är reglerat i högskoleförordningen och gäller alla som söker utbildning i Sverige.

Observera att för utbildning som har engelska som enda undervisningsspråk krävs inte svenska.

Läs mer om grundläggande behörighet på www.antagning.se

Särskild behörighet

Varierande behörighetskrav som finns för specifika utbildningar utöver (de nationella kravet på) grundläggande behörighet.

Information om vilken särskild behörighet som krävs hittar du även under respektive programsida .

Behörighet för senare del av program

Utöver grundläggande behörighet och särskild behörighet till termin 1 behöver du även uppfylla särskild behörighet till senare del av program .

Behörighet via reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om att bli behörig genom reell kompetens .

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du laddar upp dokument på antagning.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-06