Behörig genom reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om att bli behörig genom reell kompetens. KTH värderar då alla dina kunskaper och erfarenheter, inte bara dina kunskaper från skolutbildning.

Syftet är att på detta sätt bedöma om din samlade kompetens motsvarar de förkunskaper som krävs för utbildningen. I en sådan samlad bedömning väger vi in kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet.

Så anmäler du reell kompetens

Du som söker program eller kurs på KTH och vill åberopa reell kompetens skall göra en anmälan på antagning.se  samt ladda upp följande dokument:

  • personligt brev där du motiverar din ansökan om reell kompetens
  • betyg och intyg du vill åberopa som styrker behörighet anknyter till din din ansökan om reell kompetens
  • blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" från antagning.se
  • har du fått ett förhandsbesked om reell kompetens eller undantag från KTH, skall du bifoga en kopia av förhandsbeskedet i din anmälan.

I samband med din anmälan på antagning.se laddar du omgående upp samtliga dokument alternativt skickar dem per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Besked om du har fått behörighet genom reell kompetens eller inte meddelas via kontrollbesked eller antagningsbesked från UHR (antagning.se).

Validering av reell kompetens

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande

Validering av reell kompetens för dig som läser eller vill påbörja en ingenjörsutbildning på KTH

Validering av reell kompetens för dig som läser eller vill påbörja annan utbildning på KTH

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-08-23