Till innehåll på sidan

Behörighet till senare del

För att vara behörig till senare del av program behöver du ha grundläggande behörighet och särskild behörighet till årskurs 1 på programmet.

Mer information om grundläggande och särskild behörighet

Utöver det behöver du även uppfylla den särskilda behörigheten till senare del av program.

  • Till årskurs 2 av civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1.
  • Till årskurs 2 av kandidatprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program.
  • Till årskurs 3 på ett program krävs även att minst 90 hp av obligatoriska kurser från åk 1 och 2 på sökt program är uppfyllda.

Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då i respektive utbildningsplan.

Om det finns fler sökande än platser så måste ett urval göras. Det baseras på dina prestationer vid högskolestudier.

Vid antagning till åk 2 eller 3 kommer det även ingå kurser från åk 1 och 2 i din studieplan om du saknar motsvarande kunskaper från dina tidigare studier.

Mer om anmälan och dokumentation till senare del