Till innehåll på sidan

Så går det till

Studenter pluggar tillsammans på KTH Campus. Exteriörbild.

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till KTH:s olika program och kurser, vad anmälan till senara del av program innebär och hur du gör för att göra en sen anmälan.

Anmälan

Du får också mer information om hur antagningsprocesserna ser ut på KTH och hur urval görs. Bland annat får du information om vilka utbildningar som har särskilda urval, om hur reservplatser delas ut om sådana finns och vad garantiplats innebär för sökanden som läst teknisk basutbildning.

Antagning

Det finns grundläggande och särskild behörighet som krävs för att bli antagen till ett program. Detta kan du också läsa om här. Dessutom om hur du blir behörig till senare del och via reell kompetens.

Behörighet

Utöver detta kan du även läsa om vad anstånd innebär.

Anstånd

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-12-11