Urval

Vid den gemensamma antagningen till våra grundutbildningar är ofta antalet sökande till en utbildning större än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras.

Det görs dels ett betygsurval och dels ett provurval baserat på högskoleprovet. Du kan samtidigt ingå i både betygsurvalet och provurvalet.

Här kan du läsa om de olika urvalsgrupperna:

Betygsurval

Provurval (Högskoleprovet)

Du finner även information om särskilda urval och ansökan om särskilda skäl .

Urval till arkitektutbildning, civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning, kandidatutbildning samt till teknisk basutbildning

Till civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning, kandidatutbildning samt till teknisk basutbildning sker urvalet med hjälp av gymnasiebetyg och högskoleprov. Ungefär två tredjedelar av platserna går till sökande som konkurrerar med gymnasiebetyg och cirka en tredjedel av platserna går till sökande som konkurrerar med hjälp av ett högskoleprovsresultat.

Till Arkitektutbildningen tillsätts i antagningen till HT2018 en tredjedel av platserna utifrån resultat på Arkitektprovet . Resterande platser på utbildningen tillsätts på grundval av betyg, en tredjedel, och högskoleprov, en tredjedel.

Till civilingenjörsutbildningarna i Teknisk fysik, Farkostteknik och Elektroteknik tillsätts upp till en tredjedel av platserna genom ett särskilt urval i form av ett prov i matematik och fysik .

Mer information om särskilda urval

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:admissions@kth.se
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2018-07-09