Microsoft

Microsoft är idag världens största företag inom programvaruutveckling med 124 000 anställda. Fredrik Wolbe, Chief of Staff på Microsoft har själv en examen i Industriell Ekonomi från KTH och berättar om en arbetsplats med oändliga möjligheter.

Hur är Microsoft som arbetsplats?
– Microsoft är en tillåtande och uppmuntrande arbetsplats. Vi brukar säga "Arbete är inte en plats man går till utan något man gör." Det betyder att du tillåts jobba hur, när och varifrån du vill. Men den stora friheten innebär också ett stort ansvar för individen.

"De viktigaste förmågorna hos våra ingenjörer är att kunna lyssna och uppfatta kundernas outtalade behov"

Hur värderar Microsoft en civilingenjörsexamen från KTH?
– Det är mycket värdefullt med en bra utbildning och flera av ledningsgruppens medlemmar har en examen från KTH. Att ha grundkompetens och erfarenhet inom det område du ska arbeta är såklart nödvändigt men de viktigaste förmågorna hos våra ingenjörer är att kunna lyssna och uppfatta kundernas outtalade behov, att identifiera problem som uppdragsgivaren kanske inte själv kan se, att vilja lära sig nya saker och att inte fastna i tankesätt.

Vad söker ni för kompetens?
– Generellt är det brist på utvecklare i Sverige. Så att kunna koda är ett bra val för en framtida karriär hos oss men vi har ingenjörer inom samtliga områden. Sverigekontoret är främst inriktat på sälj, och marknadsföring, samt tekniska specialister och support för våra kunder. Det finns även goda möjligheter att jobba utomlands.

"Jag har alltid haft en tydlig plan och en transparent dialog med mina chefer"

I Europa görs många personalutbyten. Huvudkontoret ligger i Seattle i USA och min plan är att själv arbeta där längre fram.

Hur är er arbetskultur?
– Vår arbetskultur är passionerad och värderingsstyrd. I och med digitaliseringen och intåget utav molntjänster kan vi se hur det vi gör är en del av att förändra och förbättra saker. Och det är viktigt för medarbetarna här att deras arbete gör skillnad. Vi uppmuntras
också att engagera oss i olika typer av samhällsfrågor utanför jobbet och har tre arbetsdagar per år att ägna åt valfritt volontärarbete. Själv är jag mentor i ”Mitt livs chans”, ett program som riktar sig mot akademiker från andra länder, vilket är väldigt givande och lärorikt.

Hur ser karriärmöjligheterna ut hos er?
– De är nästintill obegränsade och baseras på vad du själv vill göra. Här finns det stora möjligheter att testa saker. Jag har haft en krokig väg och vandrat mellan våra tre olika grenar; teknik, sälj och marknadsföring. Men jag har alltid haft en tydlig plan och en transparent dialog med mina chefer, så att de har kunnat stötta mig i mina karriärsmål från första dagen. Nu har jag varit här i åtta år och karriärmöjligheterna är en av de främsta anledningarna till att jag stannat kvar. Men jag tycker inte att man ska se på karriären som ett sprinterlopp utan ett maraton. Det är bra att vara målmedveten men det är lika viktigt att ta tid att reflektera och tänka långsiktigt på vad som är rätt för just dig.

Läs fler intervjuer

Resolution Games

Scania

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-04-02