Arbetsmarknad och lön

Vartannat år gör KTH en omfattande karriäruppföljning av våra alumner. Syftet med är att undersöka de examinerades arbetssituation idag, deras karriärutveckling och hur de ser på sin tidigare utbildning. Rapporten tar också upp i vilken grad alumnerna studerat och arbetat utomlands och vilken betydelse de tillskriver sina internationella erfarenheter.

Karriäruppföljning 2018

 • 97 procent av alumnerna har haft ett arbete efter examen
 • Drygt hälften fick jobb innan de tagit ut sin examen
 • 74 procent av alumnerna svarade ja eller ja, delvis på frågan om de ansåg att utbildningen är gångbar på den internationella arbetsmarknaden
 • Hälften av alumnerna skulle återigen välja KTH framför andra universitet och högskolor
 • 54 procent av de som valt civilingenjörsprogrammet skulle välja samma utbildning igen 
 • 54 procent av alumnerna styr andra i arbetet som projektledare och handledare
 • 33 procent av alumnerna arbetar inom konsultföretag
 • 27 procent av alumnerna arbetar med forsknings- och teknikintensiv industri
 • 12 procent arbetar med infraservice
 • Sju procent arbetar med forskning/undervisning

En utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön. 97 procent av de examinerade har haft en anställning sedan de tog ut sin examen vilket är en ökning med tre procentenheter sedan föregående uppföljning.

Rekommenderad lön

De medellöner som Sveriges Ingenjörer rekommenderar under 2018 är

Civilingenjörer

 • Privat 55 500 kr/månaden
 • Statlig 48 400 kr/månad
 • Kommun och landsting 47 400 kr/månad

Högskoleingenjörer

 • Privat 45 500 kr/månaden
 • Statlig 42 300 kr/månad
 • Kommun och landsting 40 000 kr/månad

Läs mer

Ladda ner hela karriäruppföljningen 2018 (pdf 1,4 MB)

Mer om löner på Sveriges Ingenjörer

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-06-17