Arbetsmarknad och lön

Vartannat år gör KTH en omfattande karriäruppföljning av våra alumner. Syftet är att undersöka de examinerades arbetssituation idag, deras karriärutveckling och hur de ser på sin tidigare utbildning.

Rapporten tar också upp i vilken grad alumnerna studerat och arbetat utomlands och vilken betydelse de tillskriver sina internationella erfarenheter.

50 % skulle välja KTH igen

50 % får jobb innan de tagit examen

97 % får jobb efter examen

En utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön.

97 procent av de examinerade har haft en anställning sedan de tog ut sin examen vilket är en ökning med tre procentenheter sedan föregående uppföljning.

74 % svarade Ja eller Ja, delvis om de anser utbildningen vara internationellt gångbar

54 % väljer civilingenjörsprogrammet igen

Yrken efter examen

27 % jobbar med forsknings- och teknikintensiv industri

54 % jobbar som projektledare och handledare

33 % jobbar inom konsultföretag

Rekommenderad lön 

Civilingenjörer

Privat 55 500 kr/månaden

Statlig 48 400 kr/månad

Kommun och landsting 47 400 kr/månad

Högskoleingenjörer

Privat 45 500 kr/månaden

Statlig 42 300 kr/månad

Kommun och landsting 40 000 kr/månad

* medellöner som Sveriges Ingenjörer rekommenderar under 2018. 

Läs mer

Ladda ner hela karriäruppföljningen 2018 (pdf 1,4 MB)

Mer om löner på Sveriges Ingenjörer

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-11-05