Till innehåll på sidan

En examen från KTH leder till jobb

Snabb etablering på arbetsmarknaden och bra jobb med bra lön – det väntar dig om du väljer att plugga på KTH. Dessutom får du en examen som är attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.

Väljer du att gå ett utbildningsprogram på KTH får du mycket bra möjligheter att etablera dig snabbt på arbetsmarknaden. 97 procent av de som har pluggat på KTH har jobb efter att de tagit ut examen. Det visar KTH:s karriäruppföljning från 2018. Dessutom rankas KTH på 58:e plats i världen – och högst av alla svenska lärosäten i Global Employability Ranking and Survey 2020 , en rankinglista där man tittar på vilka universitet rekryterare på framstående företag tycker är bäst på att förbereda studenter för yrkeslivet.

97 procent får jobb efter examen

En utbildning från KTH ger jobb, relevanta arbetsuppgifter och en förhållandevis hög lön.

97 procent av de examinerade har haft en anställning sedan de tog ut sin examen vilket är en ökning med tre procentenheter sedan föregående uppföljning.

Siffror ur karriärruppföljningen 2018

  • 50 % skulle välja KTH igen
  • 50 % får jobb innan de tagit examen
  • 74 % svarade Ja eller Ja, delvis om de anser utbildningen vara internationellt gångbar
  • 54 % väljer civilingenjörsprogrammet igen

Du får en bra lön

Civilingenjörer och högskoleingenjörer får som oftast även bra lön. Givetvis varierar lönegraden, bland annat beroende på om man jobbar i privat sektor – som har de högsta lönenivåerna för ingenjörer – eller i statlig eller kommunal sektor. Medellönen för en civilingenjör som jobbar i privat sektor ligger på 55 500 kronor i månaden. Motsvarande lön för högskoleingenjörer är 45 500 kronor. Det visar statistik från Sveriges Ingenjörer , fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. 

Rekommenderade löner

Civilingenjörer:

Privat 55 500 kr/månaden

Statlig 48 400 kr/månad

Kommun och landsting 47 400 kr/månad

Högskoleingenjörer:

Privat 45 500 kr/månaden

Statlig 42 300 kr/månad

Kommun och landsting 40 000 kr/månad

* medellöner som Sveriges Ingenjörer rekommenderar under 2018. 

En examen från KTH är en dörröppnare

”KTH kan öppna vilka dörrar som helst”. Det konstaterar Michelle Kadir, Vice President på Sony Music som läste datateknikprogrammet på KTH, i en intervju på kth.se . Själv brinner hon för musik och menar att hennes utbildning har varit en viktig nyckel för att nå dit hon är idag.

Med den verktygslåda du får med dig från KTH kan du gå in som expert nästan var som helst. Du kan vara med och utveckla mer hållbara energilösningar, framtidens fordon, artificiell intelligens och nya material. Du kan jobba i yrkesroller som konsult, utvecklingsingenjör eller projektledare. 

Enligt KTH:s karriärrapport jobbar 54 procent av våra alumner – före detta studenter – som projektledare, 33 procent på konsultföretag och 27 procent jobbar inom forsknings- och teknikintensiv miljö.

Du blir attraktiv på den internationella arbetsmarknaden

En examen från KTH är gångbar även på den internationella arbetsmarknaden. Det visar både den tidigare nämnda karriärrapporten från KTH och den senaste rankingen gällande anställningsbarhet från Times Higher Education (THE). I KTH:s karriärrapport uppger cirka 65 procent att den utbildning de gått är gångbar, eller delvis gångbar, på den internationella arbetsmarknaden. De tillskriver de internationella erfarenheter de fått under sin utbildning – genom studier på något av KTH:s partneruniversitet – ett särskilt värde här.

Det faktum att KTH rankas så högt på THE:s mätning när det gäller anställningsbarhet är också det en tydlig indikation på att en KTH-examen är attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. De arbetsgivare som deltog i THE:s ranking röstade på lärosäten både i sitt eget land och i andra länder (om de rekryterar internationellt).

Läs mer om ranking 

Läs mer

Mer om löner på Sveriges Ingenjörer

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-04-14