Till innehåll på sidan

Täta kontakter med näringslivet

Många arbetsgivare är aktiva på KTH:s campus för att marknadsföra sig. Det är ett sätt för dem att säkerställa att de hittar studenter med den kompetens de behöver. För dig som student ger det bra möjligheter att hitta rätt arbetsgivare.

Det finns ett stort intresse bland arbetsgivare att träffa studenter på KTH. Det visar sig i rankinginstitutet QS Employability Ranking  där KTH för närvarande ligger på plats 75 av totalt 758 universitet i världen. I den rankingen tittar man bland annat hur pass aktiva arbetsgivare är på campus. Det kanske viktigaste tillfället för denna typ av kontakter mellan studenter och arbetsgivare är arbetsmarknadsmässan Armada  som Tekniska högskolans studentkår (THS) arrangerar i november varje år. På Armada träffar över 12 000 ingenjörs- och arkitekturstudenter potentiella arbetsgivare som exempelvis Airbus, Ericsson, ABB och Klarna.

Många från industrin jobbar på KTH

På KTH finns också många gästprofessorer, gästlärare och adjungerade professorer som kommer från industrin men som gör en del av sin tjänst på KTH. En av dem är Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson . Hon var också med som talare på Giants där tjejer och icke-binära personer får utforska olika teknikområden och lära sig mer om KTH:s utbildningar. Under din studietid får du många chanser att träffa personer som Elena Fersman, som jobbar i industrin och på KTH samtidigt.

Ditt examensarbete ger kontakter och jobb

I slutet av din utbildning på KTH gör du ett examensarbete, ofta i näringslivet. Det ger dig möjlighet att under en period fördjupa dig i och lösa verkliga och relevanta problem. Det ger också en bra inblick i hur det är att jobba som ingenjör – och inte minst ger det bra kontakter som kan leda till jobb.

En som fick jobb tack vare sitt examensarbete är Johan Lipecki :

– När jag arbetade med mitt examensjobb i slutet av utbildningen uppdaterade jag min LinkedIn-profil, skriver Johan i sin alumnintervju om högskoleingenjörsutbildningen Teknik och ekonomi. Tack vare det blev jag kontaktad av Softronic eftersom exjobbet handlade om avsiktsklassificering för chattrobotar och Softronic sökte en språkvetare som kunde programmera till sina chatt-robot-tjänster. Därför hade jag jobb innan examen och sedan dess har jag blivit kontaktad av rekryterare titt som tätt.

För att göra det enkelt för studenter och företag att hitta varandra finns Nationella Exjobb-poolen, en databas där företag registrerar förslag på examensarbeten. KTH har också en egen exjobbportal där man förutom exjobb även annonserar projektuppgifter, internships (praktikplatser) och trainee-jobb.

KTH:s exjobbportal

KTH:s utbildningar möter arbetsmarknadens behov

För ett universitet som utfärdar yrkesexamina är det väldigt viktigt att utbildningen möter arbetsmarknadens behov. Ett sätt som KTH säkerställer detta på sker genom programråd där represenatanter från näringslivet medverkar och ger input på utbildningens innehåll och bidrar till att säkerställa att programmen håller hög kvalitet. På vissa program träffas utbildningsansvariga och företag så ofta som på veckobasis.

För att säkerställa att utbildningarna är relevanta för arbetsmarknaden följer KTH också utvecklingen när det gäller vilken kompetens som efterfrågas. Ett exempel är det relativt nystartade programmet Teknisk matematik . Det programmet har startats bland annat för att möta den omställning av samhälle och arbetsliv som pågår just nu, med digitalisering och automatisering. En omställning som kommer att kräva stark kompetens inom matematik och programmering. Även inom alla andra utbildningsprogram arbetar man aktivt med att vara uppdaterade om hur efterfrågan på kompetens ser ut på arbetsmarknaden samt att se till att utbildningarna håller hög kvalitet, både när det gäller innehåll och pedagogik.

KTH:s utbildningar

Läs mer

KTH Näringslivssamverkan

KTH Innovation

Ranking

Nationella Exjobb-poolen

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-01-18