Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Arkitektutbildning 300 hp kommer du fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen och Ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för Arkitektutbildning 300 hp är:

Kunskaper under utbildningen

Utbildningen omfattar hela samhällsbyggnadsprocessen från idé och planering till genomförande.

Vi skapar förståelse och ett kritiskt tänkande kring FN:s alla mål men jobbar specifikt med den hållbara byggnaden och staden. Vi jobbar också med jämställdhet och lika rättigheter i vad som byggs och till vem. Vi driver innovation och utveckling av vår byggda miljö samt utvecklar ett kritiskt tänkande kring samhällsbyggnad i stort.

Koppling till globala målen finns som lager i de flesta av våra kurser men också i specifika obligatoriska kurser samt i valbara studios med inriktning mot vissa av målen.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Som arkitekt är du delaktig i den hållbara utveckling av vår byggda miljö och de resurser vi använder för att skapa den.

Viktiga länkar

Programbeskrivnig: Arkitektutbildning 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13