Linda, Arkitekturutbildning 300 hp

Linda pluggar Arkitekturutbildning 300 hp. Hon har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Jag heter Linda, är 26 år gammal och studerar arkitektur på KTH. Efter att ha tagit min kandidat i arkitektur tog jag ett studieuppehåll och ägnade förra året åt att praktisera på ett arkitektkontor, men är nu tillbaka på KTH för mina masterstudier. Till våren kommer jag dessutom åka på utbytesstudier till Ghent i Belgien med förhoppningen om att kunna fördjupa mig inom miljömedveten och hållbar arkitektur.

Jag sökte in till arkitektutbildningen under sommaren 2015, efter att ha avslutat en utbildning i översättningen med insikten att jag ville ägna mitt liv åt något helt annat. Jag har länge haft ett mer eller mindre omedvetet intresse för arkitektur som under många år tog sig uttryck i att jag byggde hus efter hus i The Sims. När jag insåg att jag skulle börja om på en ny utbildning tog jag fasta på det intresset och sökte in till arkitektutbildningen för att se om det skulle passa mig. 

Utbildningen visade sig vara väldigt annorlunda från vad jag förväntat mig. Jag hade hört att det var väldigt mycket plugg på KTH och att man måste vara bra på matte, så jag tog en extra mattekurs över sommaren för att försöka återkalla allt jag lärt mig på mattelektionerna i gymnasiet - helt i onödan, visade det sig.

Arkitekturprogrammet har en i huvudsak konstnärlig inriktning, vilket innebär att man varken pluggar matte, fysik eller hållfasthetslära under utbildningen. Det går heller inte ut på att plugga in en massa fakta för att kunna prestera på en tenta - istället lär vi oss mycket genom att göra, till exempel genom att göra skisser, rita ritningar och bygga modeller. 

Att det är så annorlunda är på ett sätt det bästa med utbildningen, men kan också vara det svåraste. Arkitektur är ett väldigt brett ämne och kan vara väldigt subjektivt, vilket gör det svårt att navigera vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Det gör även att det finns många olika sätt att se på arkitektur, så beroende på vilken lärare du pratar med kan du få helt olika svar. Ett tips är därför att försöka vara öppen för allt när man börjar på utbildningen, för att sedan upptäcka vilken sorts arkitektur man är mest intresserad av att fördjupa sig inom.

Första månaderna på arkitekturprogrammet var ganska svåra, mest för att utbildningen inte var som jag hade förväntat mig och för att min egen uppfattning om vad arkitektur är och bör vara inte överensstämde med det jag fick höra av vissa lärare. Men jag hade fått många studiekamrater genom Mottagningen och engagerade mig i Arkitektursektionen så mycket jag kunde, så jag hade snart funnit mig en vänskapskrets - nya studenter som var lika förvirrade som jag och studenter från övre årskurserna som kunde ge tips och råd - som var till stort stöd.

Eftersom man spenderar en hel del tid på skolan - på “ritsal” - så lär man snabbt känna sina studiekamrater. På arkitekturskolan har vi en stor blandning av människor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter, så man får stort utbyte bara av att sitta ner och prata med någon medan man bygger sin modell. 

Förutom den egna tiden där man arbetar på sitt projekt på ritsal har vi föreläsningar i mer teoretiska ämnen, som till exempel Arkitekturhistoria, och några gånger per år har vi mer intensiva temaveckor. Generellt bör man se studierna som en heltidssysselsättning, och man bör räkna med att behöva vara på skolan 9 till 5, måndag till fredag, även om mycket av den tiden är tid då du arbetar på egen hand. 

En fördel med att bli arkitekt är att det finns så mycket olika saker man kan göra, vilket gör att en mängd olika sorters människor med olika erfarenheter och syn på världen kan ta sig uttryck inom formen av arkitektur. Man lär sig ständigt nya saker, så det är bra att vara nyfiken!

Efter studierna hoppas jag få jobb på ett miljömedvetet arkitektkontor där jag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i olika typer av projekt. Trä i olika former är ett material som jag är mycket förtjust i och som har stora fördelar, så jag hoppas få vara med om en utveckling mot mer träarkitektur här i Sverige. En dröm just nu är att få designa och bygga mitt eget hus helt i trä.

Läs mer

Arkitektutbildning 300 hp

Längre intervju med Linda

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-02-20