Till innehåll på sidan

Att clickerträna en student

Clickerträning. För du osökt tankarna till hästar, hundar och lydnadsträning? Eller kanske till mentormeterknapparna i Jeopardy eller Vem vill bli miljonär? Kanske blir du skeptisk när du får veta att metoden även förekommer på KTH? Universitetslektor Håkan Kullvén är inne på sitt tredje år med clickerträning som integrerat kursmoment.

Att erbjuda studenterna anonymitet är ett bra redskap för att få alla att svara."

På ständig jakt efter nya pedagogiker började universitetslektor Håkan Kullvén använda den amerikanska inlärningsmetoden clickerträning på KTH för snart tre år sedan. Metoden består av ett mentometersystem där varje student tilldelas en mentometer (clicker), kopplat till ett unikt identitetsnummer. Den undervisande läraren lägger fram en fråga med fyra svarsalternativ, studenterna ombeds diskutera frågan och väljer sedan individuellt ett av de fyra alternativen varpå svaren visas i ett diagram.

-Det leder till att man får igång en diskussion i klassen, vilket oftast är det jag vill åt, säger Håkan. Jag tror att utbyte av tankar och erfarenheter är ett av de bästa sätten att lära sig nya saker på. En annan positiv effekt är att i realtid kunna se vilka kunskapsområden som är svaga på både grupp och individnivå. Det ger mig en chans att fundera över vilka kunskapsområden som jag måste gå igenom igen.

Väl mottaget av studenterna

Clickerträningen har blivit väl mottaget i föreläsningssalen och de allra flesta studenter ser momentet som ett bra inslag i undervisningen.

- Clickermomentet är ett roligt komplement till den vanliga undervisningen, säger Sara Karlsson på programmet Civilingenjör och lärare. Jag upplever att jag lär mig mycket av att diskutera, så det passar mig riktigt bra. Dessutom tror jag att anonymiteten gör att fler faktiskt vågar svara på frågorna under föreläsningens gång.

Anonymiteten främjar svarsstatistiken

Att clickermomentets anonymitet bidrar till att fler studenter vågar svara är något som även Håkan Kullvén har märkt av.

-Att erbjuda studenterna anonymitet är ett bra redskap för att få alla att svara. Innan vi köpte in clickers använde jag mig av färgade lappar med en färg för varje svarsalternativ som studenterna fick hålla upp. Men eftersom de såg varandras lappar resulterade det i att några inte vågade svara. Många studenter tycker att det är obehagligt att visa sina svar öppet, och det tycker jag är viktigt att respektera.

Text och foto:

Emma Härdin