Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Civilingenjör och lärare 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen God utbildning för alla, Hållbar energi för alla och Minskad ojämlikhet.

Hållbarhetsmål

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Civilingenjör och lärare 300 hp är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig om både de sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen betonas i flera kurser och en av programmets fyra inriktningar har fokus på energi och miljö.

Den sociala dimensionen finns med under hela utbildningen och handlar om att bygga samhällen där människor trivs socialt, mår bra och kan fungera under lång tid. Du får lära dig om den sociala dimensionen av hållbar utveckling i kurser med verksamhetsförlagd utbildning. Du lär dig vad de nationella styrdokumenten för skolan innebär i praktiken, övar på att hantera en skolklass och att individanpassa din undervisning. I examensarbetet har du ytterligare möjlighet att fokusera på de globala målen.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba som lärare och få en avgörande roll för vilken undervisning iom hållbar utveckling framtidens elever kommer att möta i skolan. Du kommer också kunna jobba som ingenjör med kompetens att både kommunicera teknik och naturvetenskap och ha kunskap om lärande. Med denna kompetens kommer du ha goda möjligheter att arbeta med att förändra människors beteende för ett mer hållbart samhälle.

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Civilingenjör och lärare 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13