Behörighet

Är du intresserad av att studera Datateknik 300 hp? För att bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla både den grundläggande och särskilda behörighet som krävs.

Behörighet innebär vilka förkunskaper som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker.

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper. Detta är reglerat i högskoleförordningen och gäller alla som söker utbildning i Sverige.

Mer om grundläggande behörighetskraven på antagning.se

Särskilda behörighet 

Särskilda behörighet är varierande behörighetskrav som finns för specifika utbildningar utöver den grundläggande behörighet.

Särskild behörighet för Datateknik 300 hp

Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. I varje ämne krävs lägst betyget E.

Tänk på att om du har en överordnad kurs så kommer du inte behöva intyga behörighet till den underliggande kursen, har du läst och fått godkänt på exempelvis Kemi 2 så behöver du inte intyga behörighet i Kemi 1.

Dokumentation

Alla dokument som styrker din behörighet till utbildningen ska laddas upp på antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Så laddar du upp dokument på antagning.se

Urval 

Till våra grundutbildningar är ofta antalet sökanden större än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras. För att kunna delta i urvalet och konkurrera om en plats måste du visa att du är behörig och uppfylla kraven i både särskilt och grundläggande behörighet.

Det görs dels ett betygsurval och dels ett provurval baserat på högskoleprovet. Du kan samtidigt ingå i både betygsurvalet och provurvalet. Vi har även särskilda urval för vissa av våra utbildningar.

Du kan även ansöka om prövning av andra urvalsgrunder.

Mer om de olika urvalsgrupperna och hur du ansöker om andra urvalsgrunder

Antagningsstatistik

Du kan också använda dig av Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik och söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget för respektive utbildning. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. 

Antagningsstatistik på UHR.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13