Civilingenjörer i Datateknik är mycket eftertraktade på en bred arbetsmarknad

Örjan Ekeberg, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Datateknik 300 hp.

Vad är utmärkande för utbildningen Datateknik?
Datateknikprogrammet är KTH:s största civilingenjörsprogram och handlar i första hand om att programmera och utnyttja datorer så att de gör nytta. Förutom själva programmeringshantverket så lär sig studenterna hur system kan designas för att passa olika typer av människor, organisationer och användningsområden. De lär sig även den vetenskapliga grunden bakom algoritmer och datastrukturer.

Hur skiljer sig Datateknik från andra utbildningar på KTH? Och liknar utbildningen något annat program?
Det finns flera utbildningar på KTH som handlar om datorer och informationsteknik, men Datateknik lägger fokus på datavetenskap och mjukvarukonstruktion. Alltså inte på själva datorerna vilket man kanske kan tro av namnet. Om man istället vill fördjupa sig inom hårdvaran är det bättre att välja utbildningar som Informationsteknik eller Elektroteknik.

Har du själv pluggat på KTH?
Ja, jag har läst civilingenjörprogrammet Teknisk fysik med inriktning mot matematik. Efter att ha jobbat ett tag som systemtekniker, återvände jag till KTH som doktorand inom artificiell intelligens. Men ganska snabbt gick jag över till simulering av nervceller och neurala nätverk. I dag är jag professor i Datalogi och har i rollen som forskare mycket samarbete med Karolinska Institutet, men även med biologer och robotforskare runt om i världen.

Du jobbar också som lärare, hur är det?
Som lärare på Datateknik är man ganska bortskämd med att ha väldigt motiverade studenter. Mycket av undervisningen är laborativ där studenterna jobbar i små grupper. Det innebär också att vi lärare ofta får en nära kontakt med studenterna.

Hur ser undervisningen ut i övrigt på Datateknik?
Studenterna läser flera kurser parallellt och vi försöker se till att de samtidigt blandar olika typer av kurser som: Programmering, matematik och ”mjukare” ämnen som teknisk kommunikation, företagsorganisation eller vetenskapsteori. Vi har också lämnat utrymme för valbara kurser som exempelvis kan användas för att läsa språk. Civilingenjörer med språkkunskaper blir alltmer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Finns det andra internationella möjligheter inom programmet?
Ja, det finns väldigt bra möjligheter att läsa en termin utomlands. Detta kan med fördel kombineras med att man väljer en språkinriktning där man läser tyska, franska, spanska, japanska eller kinesiska.

Vad finns det för spännande framtidsutmaningar inom Datateknik?
Dataområdet utvecklas otroligt snabbt och civilingenjörsutbildningen måste hela tiden ligga steget före. Målet är därför inte att studenterna på Datateknik lär sig det allra senaste, för det kommer att vara gammalt redan när de tagit examen. Man får istället en teoretisk och praktisk grund att stå på så att man snabbt kan ta till sig nyheter. Just nu händer det exempelvis mycket kring ”Big Data” ett område som kräver grundkunskaper inom dataanalys, effektiva algoritmer och distribuerade system. Här behövs även förmågan att kunna analysera datasäkerhet, personlig integritet och äganderätt. Ett annat spännande område är datorsimulering som numera inte bara handlar om industriell design och avancerade datorspel, utan även om biologiska processer, som hur kroppen fungerar när vi är friska eller drabbas av olika sjukdomar.

Var kan man jobba efter utbildningen?
Som civilingenjör i Datateknik är man mycket eftertraktad på arbetsmarknaden och i stort sett alla som tagit examen får jobb inom sitt område. IT är centralt för de flesta branscher idag och våra studenter hamnar därför i många olika positioner och organisationer. De jobbar exempelvis som IT-chefer, som datorexperter i team på en utvecklingsavdelning, som konsulter eller som egenföretagare i mindre startup-företag.

Läs mer

Datateknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-27