Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Datateknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Datateknik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att utveckla smarta digitala tekniska lösningar som nu på bred front ersätter äldre och resursslukande teknologier. Du lär dig både de teoretiska grunderna och får de praktiska färdigheter som krävs för att hitta hållbara datorbaserade lösningar som knyter ihop kundernas drömmar med teknikens möjligheter.

Du läser kurser i hur du utformar datoriserade arbetsmiljöer och bygger effektiva datorbaserade system. I projektkurser arbetar du direkt med att lösa behov som finns inom företag eller andra delar av samhället.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med hållbarhet på många olika sätt. Datorer ingår naturligt som en central del i modern industri, innovationer och ny infrastruktur. Samhällsfunktioner som banker och primärvård genomgår drastiska förändringar och andra väntas följa efter. Du har här stora möjligheter att påverka dessa övergångar i positiv riktning.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Datateknik 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13