Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Design och produktframtagning 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De två hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Design och produktframtagning 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig att hållbar utveckling är både naturligt och nödvändigt att förhålla sig till under hela produktframtagningsprocessen. Du kommer att lära dig att utveckla produkter och tjänster som människor över hela världen kommer i kontakt med och interagerar med varje dag. Det sätter höga krav på att de produkter du utvecklar är både funktionella, användarvänliga, kostnadseffektiva och hållbara. 

Du läser flera projektkurser inom design- och produktframtagning som behandlar verkliga projekt där det alltid är stort fokus på hållbarheten i processen att utveckla nya produkter och tjänster.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med design, konceptutveckling, miljöaspekter, projektledning, produktion och tillverkning, där hållbarhet är i fokus.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Design och produktframtagning 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13