Många av de människor jag har lärt känna kommer jag att hålla hårt i resten av livet

Alexandra läser utbildningen Design och produktframtagning 300 hp.

Berätta om din bakgrund?
Efter gymnasiet visste jag att jag ville fortsätta plugga direkt, men var däremot osäker på vad eftersom jag var intresserad av flera saker. Jag ville hålla på med någonting kreativt och praktiskt men samtidigt utmanande. Design och produktframtagning blev en perfekt kombination av allt! Strax innan studenten gick jag på mässor, öppna hus och ”följ en student”-dagar på universiteten jag var intresserad av för att få en klarare bild av hur det var att plugga där och för att kunna känna på stämningen bland studenterna på campus. Det jag fastnade för med KTH var framförallt det positiva ryktet utbildningarna hade och det rika studentlivet.

Vad är utmärkande för Design och produktframtagning?
Kombinationen av det praktiska och det teoretiska. Under utbildningens gång har vi alltid haft minst ett större projekt per läsår där vi har fått utveckla en produkt efter vissa krav, från konceptstadium till en fysisk slutprodukt.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Absolut! Det första året läser man massor av kurser som är gemensamma för alla civilingenjörsutbildningar vilket innebar en hel del matte som inte var helt lätt, men detta varvades som tur var med programspecifika kurser. Ju längre in i utbildningen man kommer, desto mer tar de programspecifika kurserna över.

Hur är lärarna på utbildningen?
Många kurser är indelade i föreläsningar och övningar vilka hålls av föreläsare respektive övningsassistenter. Många föreläsare har varit inspirerande och kunniga inom sitt område med föreläsningar där man inte går ifrån med massor av nonsens-klotter i marginalerna på sitt block av allt dagdrömmande, men det har också funnits de som har varit mindre karismatiska och motiverande. Särskilt övningsassistenterna har varierat. Överlag är undervisningen klart godkänd!

Vad har varit roligast hittills?
Definitivt att få lära känna så många olika människor. Det finns otroligt mycket man kan engagera sig i under studietiden, både inom sektion och kår. Jag har under mina fyra år engagerat mig i allt från spex till arbetsmarknadsdagar. Många av de människor jag har lärt känna kommer jag att hålla hårt i resten av livet!

Det har även varit roligt att få åka på utbytesstudier utomlands. Den möjligheten rekommenderar jag verkligen alla som kan att ta.

Vad har varit mest utmanande? Hur har du tacklat det du upplevt som svårt?
När jag började på KTH blev jag mest förvånad över hur olikt det var från att plugga på gymnasiet. Till skillnad från gymnasieplugg är universitetsstudier väldigt självständiga. Allt schemalagt är oftast inte obligatoriskt och det är verkligen du själv som tar ansvar för dina studier. Studietempot är också mycket högre. Det jag gjorde var att vända mig till mina kursare som kände likadant och vi peppade därför varandra att ta oss igenom det nya och svåra.

Hur ser de internationella möjligheterna ut inom ditt program?
De är väldigt goda! Förra året pluggade jag i Shanghai under sommaren och i Singapore under höstterminen, båda genom KTH. Jag hade så kul under mina utbytesstudier och kunde kombinera studier med resor och utforskande.

Vad finns det för stöd att få med studierna?
Det finns olika. Föreläsarna finns alltid där för att svara på frågor, antingen fysiskt under och efter föreläsningarna eller via mail. Det största stödet jag har fått har varit från kursare, både nuvarande och de som har tagit kursen innan. Folk är väldigt hjälpsamma på KTH, det är verkligen ingen konkurrens som gör att man hemlighåller kunskap och information.

Beskriv campusmiljön och studentlivet!
Varmt och riktigt roligt!

Hur är första tiden på KTH, hur lärde du känna nya människor?
Första året inleds av en mottagning där studenter i de högre årskurserna anordnar roliga aktiviteter för att alla ska lära känna varandra och KTH. Jag var utomlands när min mottagning började men bokade om min hemresa för att inte missa så mycket av den, vilket jag nu är glad över att jag gjorde. Det är under den här tiden som man verkligen får tillfälle att lära känna de man ska plugga med i fem år. Sedan har jag under hela studietiden försökt engagera mig så mycket som möjligt för att lära känna folk över årskurserna och programmen också.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
Eftersom vi har arbetat i så många projekt har sammanhållningen varit bra.

Vad har du för framtidsplaner?
Mitt mål är att få vara med i utvecklingen av smarta produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Tycker Elon Musk är otroligt inspirerande och hade inte tackat nej till att jobba på ett av hans projekt.

Läs mer

Design och produktframtagning 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-26