Utbildningen och dess innehåll överträffade mina förväntningar

Adam läser civilingenjörsprogrammet inom Elektroteknik 300 hp.

Varför har du valt att studera vid KTH?
Jag är ursprungligen inte från Stockholm, utan från en liten ort som ligger mellan Värmland och Närke. Jag besökte dock Stockholm flera gånger när jag växte upp och tyckte att det var vacker och spännande stad! Att få bo och studera i en storstad, och inte i en klassisk studentstad, tyckte jag skulle vara häftigt.

När jag kom fram till att jag ville läsa till ingenjör blev därför KTH det självklara valet. Jag lästa på lite om KTH och de olika civilingenjörsutbildningarna och fastnade till slut för civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik.

Utbildningen tilltalade mig eftersom den verkade ha en otrolig bredd. Och tro mig, det är en uppfattning som har stärkts under mina år på utbildningen. Varje gång någon frågar mig exakt vad det är vi håller på med på utbildningen, så blir mitt svar ofta flera minuter långt!

Vad är utmärkande för utbildningen?
Bredden! Nu har jag ju, tyvärr, ingen större insikt i hur andra civilingenjörsprogram ser ut, men under mina (snart) fyra år på utbildningen så har jag nästan aldrig fått lära mig samma sak två gånger. Det är allt från det stora, som generatorer som används i energiproduktion och det nationella elnätet, till det lilla, som signalförstärkare i mobiltelefoner.  

Utbildningen är inte en praktisk utbildning, vilket det ofta kan låta som när man pratar om alla tillämpningsområden som tåg, energiproduktion och elektronik. Jag har till och med hört, att utbildningen är en av de mest teoretiska på KTH. Jag tror det beror på att vi läser väldigt mycket matematik och fysik. Det krävs en bred teoretisk grund för att kunna handskas med alla tillämpningar och det är därför fysik och matematik är ett så stort inslag i utbildningen.

Min uppfattning är att Elektroingenjörens främsta och viktigaste verktyg för att lösa problem är just matematik, både analytisk och numerisk, alltså att använda olika dator- och simuleringsprogram för att lösa svåra frågeställningar.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar? Är det något du skulle vilja förändra?
Jag gick inte in med så stora förväntningar på utbildningens innehåll (återigen, eftersom det verkade så himla brett), utan hade mer förväntningar på KTH som skola.

Men utbildningen och dess innehåll överträffade mina förväntningar. Rejält! Framför allt under årskurs tre och fyra när teori börjar omsättas mer till praktik. Det som är allra roligast är att uppleva hur kraftfull och mångsidig teorin som man lärt sig under årskurs ett och två faktiskt är. Detta märks mest när man genomför olika projekt under utbildningens gång, då man ibland får gräva fram kurslitteratur från tidigare kurser.

KTH som skola låg i linje med mina förväntningar. Jag upplever att KTH är väldigt inriktat på att bli en bättre skola, både i det lilla perspektivet: studiemiljö och studentservice, men också i det stora perspektivet: internationella rankinglistor och avtal med andra universitet.

Hur är lärarna på utbildningen?
Väldigt varierande! Det som är utmärkande för universitet i allmänhet, är att lärarna är forskare, alltså väldigt duktiga inom sina ämnen. Det är sedan deras uppgift att överföra kunskapen till studenterna. Dock är engagemanget för lärande och pedagogik väldigt olika för olika lärare. Vissa är otroligt pedagogiska, de försöker alltid att utveckla sin undervisning så att studenterna lär sig så mycket som möjligt. Andra lärare är inte alls lika intresserade av pedagogik och lärande på samma sätt och det märks ibland i vissa kurser. Dock så är det väldigt individuellt vilken typ av lärare man tycker om. Oftast, när jag tycker att en lärare är väldigt bra på att undervisa och lära ut, finns det alltid någon kurskamrat som inte alls tycker samma sak!

Vad har varit roligast hittills? Vad har varit mest svårt?
Det roligaste hittills måste vara mitt kandidatexamensarbete som jag gjorde under vårterminen 2013. Det var väldigt roligt att få utveckla och ansvara för ett projekt helt på egen hand. Jag valde att arbeta själv men man fick också arbeta i par om man önskade. Jag gjorde mitt arbete på avdelningen för Fusionsplasmafysik och fick även chansen att resa till ett forskningscentrum i Tyskland för att se ett fusionsexperiment och hur forskningsläget inom fusion ser ut.

Det har självklart varit ett par svåra kurser och tentamina under åren, men det har oftast gått bättre på omtentan. Eller omtentan efter det...

Men det som varit svårast, eller ja, en väldigt stor omställning, var att gå från årskurs tre till årskurs fyra. Ett civilingenjörsprogram består av två delar: ett kandidatprogram (de första tre åren) följt av ett masterprogram (år fyra och fem). När man går på sitt masterprogram, är det mycket mer arbete som utförs på egen hand och det krävs ofta mer arbete för att planera och strukturera sina studier. Det är lite som att börja på KTH en gång till: nya klasskamrater (och självklart några gamla), träffa internationella studenter, bli undervisad på engelska och lösa krockar i schemat som inträffar ibland.

Hur ser de internationella möjligheterna ut inom ditt program?
Jag har inte varit på utbyte själv, men jag har många vänner som varit på utbyte, bland annat till Singapore, Schweiz och USA! Så här i backspegeln, så kanske jag ångrar (lite) att jag inte åkt på utbyte, men samtidigt trivs jag väldigt bra i Stockholm i allmänhet och KTH i synnerhet. Sen är ju KTH i allra största grad en internationell miljö och arbetsplats! Jag har många internationella studenter på mitt masterprogram så man behöver egentligen inte åka utomlands för att uppleva olika kulturer och nationaliteter!

Beskriv campusmiljön och studentlivet!
Eftersom mitt program nästan enbart håller till på Campus Valhallavägen, har jag förmånen att alltid befinna mig på KTH häftigaste campus! Under mina år har jag hört att många betraktar KTH som ''en stad i staden'' och det är någonting jag verkligen beredd att hålla med om! Det är svårt att beskriva.

Studentlivet är jättehärligt! Jag har under åren både deltagit i mottagningen av nya studenter och ideellt styrelsearbete för min studentsektion. Jag har också varit med och planerat roliga temafester och vårbaler. Arbetet på min studentsektion har gjort att jag träffat många härliga människor och en chans att utveckla mitt nätverk i Stockholm, någonting som var obefintligt när jag flyttade hit! Jag har också hört att vänner på KTH kan bli vänner för livet, och så som det känns idag kan jag nog skriva under på det också!

Är det lätt att lära känna nya människor?
Ja! Själv var jag faktiskt lite orolig när jag började på KTH. Hur skulle det bli med kompisar? Jag tror att det är en oro som många känner och det är inte alls ovanligt när man tar steget in till högskolan. Det är just därför mottagningen finns! Mottagningen är frivillig men jag rekommenderar varmt att delta! Det är väldigt roligt och hela syftet är att ge nya studenter en bra start på studietiden.

En härlig sak med KTH är den stora mångfalden! Det finns en salig blandning av människor med olika bakgrunder, religioner, politiska uppfattningar, sexuella läggningar, men också en djup förståelse att mångfald är önskvärt och något att sträva efter.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
Den är väldigt bra! Elektroteknik är ett ämne som funnits med länge, men också ett av de ämnen som förändras mycket under årens lopp, exempelvis datorns och informationssamhällets snabba utveckling. Ämnets långa historia märks även i studentlivet! Elektrosektionen, som är den lokala avdelning vid Tekniska Högskolans Studentkår (THS), som ordnar aktiviteter för studenter på programmet är över 100 år gammal. Sektionen har en mycket spännande historia och lite traditioner. Det här tror jag gör att studenter på programmet känner sig lite som en del av historien, någonting som jag tror också bidrar till sammanhållningen på programmet! Jag har alltid haft trevliga och spännande människor att prata och umgås med under min tid på KTH!

Vad har du för framtidsplaner/vad är ditt drömjobb efter utbildningen?
Som det ser ut nu hoppas jag bli färdig med mina studier under 2015. Efter det så skulle jag vilja arbeta på ett företag där det finns möjlighet att resa i tjänsten, även fast det inte är det viktigaste. Framförallt vill jag arbeta på en arbetsplats där jag trivs tillsammans med mina kollegor och får jobba med något jag verkligen är nyfiken och brinner för. Jag tror att nyfikenhet är en av de bästa egenskaperna en ingenjör kan ha!

Läs mer

Elektroteknik 300 hp 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-26