När matematiska ekvationer ställs i relation till verkligheten blir det riktigt roligt

Ebba läser civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 300 hp

Från gymnasiet till KTH

Ebba läste Norra reals naturvetenskapliga linje med inriktning på miljö. Hon tog studenten för snart fyra år sedan och påbörjade genast högskolestudierna. Idag läser hon tredje året på civilingenjörsprogrammet Energi och miljö och känner sig äntligen säker i rollen som högskolestudent, men minns att kunskapskraven på de första kurserna stundtals kändes ouppnåeliga.

– Jag kommer ihåg att jag tänkte ”Är det här på riktigt? Är det meningen att jag ska kunna allt det här?” Skrattar Ebba och fortsätter;

– Högskolestudierna skiljer sig avsevärt från gymnasiet, det är ett högre tempo och det krävs en helt annan studieteknik. Det kan kännas stressande i början, men man kommer lätt in i det och då inser man att det inte är så svårt som man trodde.

Med miljön i fokus

Energi och miljöprogrammet är en relativt ny utbildning med fokus på sambandet mellan samhälle och miljö, där de två första åren innehåller samma kurser som övriga civilingenjörsutbildningar.

– Det roligaste med den här utbildningen är den givande blandningen av tekniska och samhälleliga kurser, och att miljön står i ständig fokus. Att kurserna är så väl integrerade i varandra har gjort att jag fått upp ögonen för ämnen jag aldrig trodde jag skulle finna intressanta. Matematik har aldrig varit något favoritämne, men när matematiska ekvationer ställs i relation till verkligheten blir det riktigt roligt. Då är det inte bara ett fiktivt tal på ett papper som ska lösas, utan det finns en helhet.

Nyvunnet intresse för vindkraftsplanering

Ebba är i full gång med sitt kandidatarbete som handlar om vindkraftsplanering i fjällkommuner, något som hon nyligen upptäckt intresse för. I kandidatarbetet vävs kurser från tidigare terminer ihop till en röd tråd av hållbar utveckling.

– Vi använder oss av GIS-kartor för att värdera potentiella områden för vindkraftsanläggningar. Det är mycket att ta hänsyn till, som eventuella konflikter kring områdena men också mark -, energi och miljöanalyser. Arbetet bygger på intervjuer och till vår hjälp har vi kontakter på Energimyndigheten och Boverket.

Internationella framtidsutsikter

Det breda utbudet av utlandstudier lockar många studenter på KTH. Ebba har tagit tillfället i akt och reser till Holland nästa vår för att studera hållbar utveckling. 

– Jag kommer plugga i staden Delft under en termin. Det känns som lite av en utmaning när studierna helt plötsligt är på engelska, men det är inget som jag är nervös för eller ser som ett problem. Jag vet att man kommer in i det relativt fort.

Efter sina studier i Holland återvänder Ebba för att läsa klart sin master, men sedan bär det antagligen av igen. Denna gång, långt bort från Europas välfärd.

– Jag kommer att rikta in min master på vatten och miljöteknik, drömmen vore att få jobba med att främja vattenkapaciteten i utvecklingsländer.

Att hitta studiemotivationen

Visst lägger Ebba mycket tid på sina studier, det sticker hon inte under stol med. Men är det något hon har lärt sig så är det att sätta stopp i tid och att inte alltid försöka vara bäst.

– Jag har lärt mig att bromsa upp när det blir för mycket. Det är viktigt för mig att även kunna fokusera på annat och inte överprestera, något som jag tror att många i min klass har fått lära sig. Men man måste försöka se till att ha lite roligt också, knyta kontakter och göra saker tillsammans utanför skolan.

Någon vidare betyghets känner Ebba inte av, hon poängterar att alla omtentar ibland och att det inte spelar någon som helst roll i slutändan.

– Det är otroligt skönt att det inte riktigt finns något krav på att man ska gå ut med toppbetyg. Arbetsmarknaden är stor nog för oss alla, det ger utrymme att ägna sig åt annat än att bara plugga.

Text och foto: Emma Härdin

Läs mer

Energi och miljö 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-10-22