Till innehåll på sidan

Jacob, Energi och miljö 300 hp

Jacob studerar Energi och miljö 300 hp. I sin studentintervju berättar han om sig själv, sin utbildning och hur det är att vara student på KTH. Du kan även kontakta Jacob. Han har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Jacob, student för Energi och miljö 300 hp

Namn: Jacob
Ålder: 27 år
Utbildning: Energi och miljö 300 hp med en master inom hållbar energiteknik
Från: Bankeryd, Småland

Kontakta Jacob

Intervju med student

Jacob går Energi och miljö 300 hp och berättar hur det är att studera på KTH.

Berätta om din väg till KTH!

– Jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig, men därutöver även intresserad av hållbarhet och hur tekniska tillämpningar kan bidra till att förbättra detta oerhört viktiga forsknings- och utbildningsfält. Först läste jag en ekonomiskt inriktad utbildning på KTH, men bytte till min nuvarande utbildning då den verkade passa mig och mina intressen bättre. Man blir tekniskt kunnig inom sitt ämnesområde och får ett bra systemperspektiv och ett vetenskapligt förhållningssätt.

– Jag bodde vid tillfället för ansökan i Stockholm sedan tidigare. Jag hade bott här i fyra år innan jag faktiskt insåg att en civilingenjörsutbildning var mitt nästa steg. KTH är ju även Sveriges bästa tekniska universitet med en rad framstående forskare och föreläsare. Men de internationella kopplingarna var också viktiga då jag hade planer på att studera utomlands under min utbildning.

Hur är din utbildning?

– Min utbildning kretsar kring hållbarhetsrelaterade frågeställningar. Men den är väldigt bred med förgreningar inom Kemiteknik, Energiteknik, Elektroteknik och Miljöteknik. En utmärkande sak är att de först två åren, utöver de obligatoriska civilingenjörskurserna, bestod av en mix av de profilerande kurserna för respektive masterutbildning. Man fick alltså en försmak för olika vetenskapsområden och finner vad man är intresserad av. I mitt fall var jag väldigt förtjust i termodynamik och andra energirelaterade kurser, vilket gjorde att mitt val av masterprogram föll på just Hållbar Energiteknik.

– Jag tycker att utbildningen håller en hög standard. Här är, utöver teori, moderna tillämpningar oftare regel än undantag i kurserna. Det är heller inte ovanligt att företag och andra organisationer är involverade i visst kursinnehåll vilket gör att utbildningen känns relevant och modern.

– Lärandeprocessen ser annorlunda ut på universitetet jämfört med på gymnasiet. Här gäller frihet under ansvar, studietakten är hög och ämnena kan uppfattas som svåra. Denna omställningsprocess är både rolig och utmanande, då alla går igenom den och i efterhand kan reflektera över hur mycket man lärt sig, vilket är stärkande.

– Det finns också goda möjligheter till stöd under studietiden. Själva upplägget på KTH innefattar föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och räknestugor. På föreläsningar gås teori igenom samt centrala begrepp förklaras. Vid övningar tillämpas denna teori i räkneuppgifter som ofta kräver analys, där teori ger stöd för denna analysen. Vid laborationer tillämpas teorin praktiskt, om det så gäller att räkna ut bärkraften från en flygplansvinge eller räkna på värmeförluster hos en kompressor. Seminarier handlar ofta om redovisningar inför klassen om ett ämne eller projekt man utfört. Sist men inte minst: räknestuga som är ett frivilligt tillfälle för studenter att komma till för att få hjälp med alla tänkbara problem. Föreläsare är även villiga att hjälpa till med problem under raster samt är duktiga på att svara på mejl om man har funderingar.

– Utöver detta finns det personal på KTH som arbetar heltid med att hjälpa studenter med någon typ av funktionsnedsättning. Dessa jobbar på FUNKA och hjälper till med allt från att studenten får tillgång till nedskrivet kursmaterial till hjälp vid examination där studenter kan få extra tid på sig att skriva tentan exempelvis.

– Om du är nyfiken på hållbarhet inom dess olika tekniska former och tillämpningar, sök den här utbildningen! Det är ett fantastiskt program som utvecklat mig väldigt mycket, inte minst genom alla vänner men även genom alla intressanta kurser jag läst. De internationella möjligheterna inom utbildningen är också väldigt goda. Själv har jag blivit nominerad till ett utbyte i USA vårterminen 2020, vilket jag är i ansökningsprocessen till nu.

Hur upplever du studentlivet under dina studier?

– Min första tid på KTH var väldigt rolig! Mottagningen var ett första steg till att lära känna KTH och de nya klasskompisarna. När kurserna började var det förvisso en stor omställning från vad man tidigare hade varit med om, vilket stundvis var omvälvande, men man vande sig. På min utbildning har sammanhållningen varit god.

– Överlag har KTH ett rikt studentliv. Jag var själv engagerad i Armada (ett årligt återkommande arbetsmarknadsevent där studenter får möta näringslivet), vilket ledde till att jag dels lärde känna många vänner från alla möjliga utbildningar på KTH, men även lärde mig mer om ledarskap och praktisk problemlösning. KTH har även ett flertal sportföreningar, såsom KTH Hockey. Vi har även en förening som utforskar Hyperloop. Utöver föreningar finns det sektionspubar, som inträffar någon dag i veckan där man kan träffa sina klasskompisar efter skolan på en AW. Det finns kort och gott mycket att engagera sig i på KTH utöver studierna.

– Campusmiljön är anrik, vacker och modernistisk på sina håll. Campusområdet är lika stort som gamla stan i Stockholm och huserar utöver KTH även bland annat Försvarshögskolan och ett antal forskningsinstitut.

– Dagarna på KTH är väldigt varierade och beror på vilka kurser man läser. Det finns exempelvis kurser som har större teoretisk tyngd, men även de som involverar mer räknande. I regel har jag dock för vana att studera 8-18 varje dag, mer eller mindre beroende på schemalagd tid i skolan och svårighetsgraden på kurserna.

– Som råd till blivande studenter skulle jag säga: var nyfiken och våga utmana dig själv. Var medveten att resan till att bli civilingenjör är mödan värd och under den utvecklas man enormt mycket och får därutöver vänner för livet.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag vill arbeta med energirelaterade frågor. Detta involverar hur vi kan använda koldioxidfria lösningar inom energifältet, arbeta med rena tekniker som kan fånga upp koldioxid från atmosfären (CCS) men även hur en elektrifiering av transportsektorn kan se ut.

– Efter 2,5 år på utbildningen skriver alla civilingenjörsstudenter ett kandidatexamensarbete. Jag valde att skriva detta hos ett konsultföretag som sedermera anställde mig för sommar- och extrajobb. Att arbeta inom denna bransch har varit väldigt lärorikt med skiftande arbetsuppgifter samt kollegor som är väldigt kompetenta och drivna. Detta har gjort att mitt val av bransch troligtvis kommer bli konsultbranschen.

Läs mer

Energi och miljö 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-10-05