Farkostteknik finns bara på KTH

Susann Boij är lärare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik 300 hp.

Vad finns det för spännande framtidsutmaningar inom Farkostteknik?
Att skapa hållbara transportsystem för både person- och varutransporter är tveklöst en av vår tids största utmaningar. Civilingenjörer från Farkostteknik har alla de förmågor som krävs för att ta ansvar i utvecklingen av sådana system.

Vad är unikt med civilingenjörprogrammet Farkostteknik?
Farkostteknik är en utbildning som bara finns på KTH. Utbildningen ger en bred natur- och teknikvetenskaplig bas. Samtidigt har den starkt fokus på att dessa kunskaper tillämpas för att utveckla, konstruera och bygga farkoster och system som löser framtidens hållbara transportbehov.

Du har själv pluggat på KTH
Ja, jag har alltid varit intresserad av hur saker och system fungerar och kan förbättras. Därför visste jag redan när jag var sex år att jag ville bli ingenjör. Jag valde att plugga till civilingenjör på KTH för att jag ville ha en examen med hög kvalitet som är gångbar både i Sverige och internationellt.

Hur är det att jobba som lärare inom ditt program?
Det är väldigt roligt att arbeta med programmet Farkostteknik! Vi lärare träffas ofta för att diskutera hur kurserna fungerar, vad som behöver tas om hand direkt, och vad vi kan göra bättre nästa år. Lärarna är genuint intresserade av utbildningen och de flesta av oss är aktiva forskare. Då är det enkelt att se till att kursinnehållet alltid är relevant och aktuellt.

Hur ser undervisningen ut på Farkostteknik?
Tanken är att du som ingenjör ska kunna hitta lösningar, konstruera det som behövs, bygga och slutligen använda lösningen. Dessa tankar genomsyrar hela utbildningen. Varje termin genomförs minst ett större projekt där du får träna olika aspekter av denna process. På Farkostteknik använder vi moderna undervisningsmetoder som leder till diskussion och resonemang om de aktuella koncepten.

Finns det något stöd att få i studierna?
Första terminen kan du gå på föreläsningar i studieteknik. Det finns även något som kallas ”Supplementary Instruction” (SI). Det är en metod där du kan få hjälp av äldre studenter att strukturera upp studierna och komma igång med att plugga i grupp.

Hur skiljer sig Farkostteknik från andra utbildningar på KTH? Och liknar utbildningen något annan?
Det som kännetecknar Farkostteknik är kombinationen av teoretiskt djup med tydligt sikte på att kunna tillämpa det man lärt sig. Utbildningen, och de typiska jobben du söker efter examen, liknar Maskinteknik och Design och produktframtagning.

Vad finns det för internationella möjligheter inom programmet?
Många studenter åker på utbyte åtminstone en termin. Det finns även möjlighet att ta ett dubbeldiplom, alltså en examen både från KTH och från ett av de internationella universitet som KTH samarbetar med. Det kan exempelvis vara universitet i Frankrike, Tyskland eller Japan.

Hur ser karriärmöjligheterna ut efter utbildningen?
Med en examen i Farkostteknik kan du arbeta i de flesta ingenjörsroller, från forskning, via utveckling, konstruktion och produktion till marknad. Antingen på ett företag eller som konsult. Många blir också projektledare tidigt i sina karriärer. Vi som arbetar med Farkostteknik har bra kontakt och tätt samarbete med industrin och med berörda aktörer i samhället. Tillsammans skapar vi en utbildning som är attraktiv och aktuell för dig som tagit examen och ska börja arbeta.

Läs mer

Farkostteknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-29