Globala hållbarhetsmål, Farkostteknik 300 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Farkostteknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovation och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Farkostteknik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära dig om hur etik, hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald är kopplat till farkoster, stora system och hållbart samhällsbyggande. Du får ett systemperspektiv som är grundläggande för att du ska vara nytänkande och ta fram innovativa lösningar. Med denna expertkunskap och tekniska bredd lär du dig vad som behövs för att bidra till en hållbar global utveckling.

I Hållfasthetslära, Produktutveckling, Ljud och vibrationer och i Termodynamik undersöker du tekniska lösningar, konstruerade med krav på energi- och materialförbrukning, tillverkning, och etiska aspekter för människa och samhälle. I Farkostteknik och i kandidatexamensarbetet lär du dig om teknisk utveckling i relation till hållbar utveckling.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba i samarbete med andra experter och vara med och leda utvecklingen mot tekniska innovationer som lägger grunden till ett hållbart samhällsbyggande, energisnåla transportsystem, och tekniska och klimatsmarta innovationer.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå  

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Farkostteknik 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-12