Till innehåll på sidan

Farkostteknik – ett brett och angeläget teknikområde

Det är dags att ställa om till ett mer hållbart samhälle, och då krävs nya lösningar inom farkost- och transportsektorn. Farkostteknikprogrammet ger dig ingenjörskunskaper med både teoretiskt djup och teknisk bredd så att du kan vara med och utveckla idéer och lösningarna i samspel med andra experter.

Susann Boij, programansvarig för Farkostteknik 300 hp.

Intervju med programansvarig lärare

Susann Boij är programansvarig. Hon arbetar för att programmet ska ha riktigt bra, relevanta kurser som hänger ihop i en helhet, och att studenterna ska komma till sin rätt.

Vem tycker du ska söka programmet?

– Det passar dig som gillar utmaningar, vill göra skillnad och tycker att matte och fysik är roligt. Eftersom det ger en generell teoretisk grund passar det dig som ännu inte valt vad du vill specialisera dig inom. Du tycker kanske att det låter spännande att skapa framtidens hållbara transportsystem, där du kommer att kunna vara med och ta fram nya lösningar. Programmet ger en bra grund för många olika specialiseringar.

Det är roligt att läsa om era projekt på KTH.se, till exempel om studenterna som designar en ljuddämpare. Får man de facto konstruera föremål?

– Ja, det får man. Projekten utgår från en uppgift och avslutas med konstruktion och testning. Uppgiften du nämner handlar om att dämpa ljud, och studenterna tar fram en lösning och en konstruktion som sedan testas. I det här fallet gör man en frekvensanalys och utifrån den bygger studenterna själva ljuddämparen och testar den. Matematik, mekanik och teknik kan vara utmanande och abstrakt, och det blir mer konkret när man jobbar så här.

Hur mycket tillämpning är det i förhållande till teori?

– Teori, design och tillämpning går hand i hand och kombinationen är viktig. De teoretiska kunskaperna ger en stadig grund och är viktiga verktyg för att arbeta med tillämpningarna. De tre första åren ger en bas och teoretisk grund som öppnar för 15 olika masterprogram med många fler olika inriktningar.

15 olika masterprogram ger väldigt många inriktningar!

– Ja, och det öppnar många dörrar. Du kan komma hit med en idé om att jobba med konkret produktutveckling inom fordonsteknik, men ändra dig och satsa på teoretisk forskning och utveckling, eller tvärtom. Många upptäcker nya möjliga inriktningar inom programmet som de inte kände till innan de började på utbildningen.

Hur tycker du studenterna ska resonera om att studera utomlands?

– Det finns fantastiska chanser att studera en termin eller mer vid ett utländskt universitet. Vi har en väldigt öppen attityd till utbyten och erbjuder många möjligheter. Det finns kontaktnät i Europa och hela världen, så du kan även göra ditt examensarbete utomlands. Masterprogrammen har väl utvecklade samarbeten med utländska universitet, och det får du ta del av även om du inte åker på utbyte.

Vart tar farkostingenjörerna vägen i sina yrkesliv?

– Med erfarenheter från tillämpade projekt och med en djup teoretisk bas kan du arbeta med säkra och resurseffektiva lösningar för mark-, vatten och luftfarkoster. Du kan också jobba som utvecklingsingenjör, projektledare, forskare eller starta ditt eget företag inom helt andra branscher.

Transporter står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det finns få tecken på att det kommer att ändras i närtid. Samtidigt är de flesta överens om att det måste göras nu för att hindra uppvärmningen av jorden. Varför händer det så lite och så långsamt?

– Det finns mycket ny teknik, samtidigt som transportsystem är en väldigt komplex fråga. Det handlar å ena sidan om nya tekniska lösningar och system, men handlar å andra sidan minst lika mycket om lagstiftning och regler, subventioner och skattelättnader, investeringar och avkastning.

– Vi ingenjörer har en uppgift att berätta om nya möjligheter och vara med och förändra de komplexa systemen. Jag tycker att ingenjörer borde ta mer plats och vara med och påverka beslut inom både politik och industri.

Vad är din inställning, borde omställningen gå snabbare?

– Ja, det behöver hända nu och vi behöver ingenjörer som med nya tekniska lösningar kan påverka utvecklingen av hela systemet och som har god förmåga att samverka med andra experter. Det är bland annat därför programmet är så brett och det är därför vi också integrerar ämnen som hållbar utveckling, teknikhistoria och etik.

Vad önskar du att studenterna som går ut om några år berättar år 2040 om sin tid på KTH?

– Att det var både roligt och utvecklande! Att de lärde sig mycket och att de hann reflektera och utvecklas som individer. Det kan vara en utmaning att ge tid för reflektion, eftersom det är ganska fullt upp under studietiden. Vi arbetar för att underlätta och låta studenterna hitta den tiden.

Läs mer

Farkostteknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-03-10