Intresserade lärare

Anton går civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik 300 hp.

Varför valde du att studera på just civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik vid KTH?
Av alla utbildningar på KTH upplever jag farkostteknik som en av de mer praktiska. Många av de kurser som en student läser är direkt relaterade till den kunskap som behövs för att utveckla nya och moderna farkoster. De intresse jag har för sportbilar och människa-maskins interaktion stimuleras av de kurser som vi farkoststudenter läser.

Hur är lärarna?
Föreläsarna på farkostteknik är inte bara kompetenta utan framförallt intresserade, både av sitt ämne och studenternas utveckling. Lärarna skapar en fantastisk miljö att utvecklas i, både för dem som upplever kursen som svår och de som vill fördjupa sig ytterligare.

Har du studerat utomlands under tiden på KTH?
Som andraårs-student på KTH har jag inte hunnit åka utomlands däremot har jag blivit nominerad till en plats i Kalifornien på universitetet CalPoly.

Vad har varit roligast hittills?
Tillsammans med mina studiekamrater har vi klarat av kurserna tillsammans, det har varit mycket arbete. Däremot är det få saker som är så roligt som att fira tillsammans med dem som varit med. Under studierna har det varit flera roliga events, som exempel var Quarnevalen förra våren. Quarnevalen är en karneval där studenterna ställer upp med olika bidrag som under en vecka byggs av studenterna själva.

Vad har varit svårast?
Under studierna har olika kurser upplevts som olika svåra, däremot är den svåraste omställningen från gymnasiet under första hösten. På universitetet kommer föreläsarna förvänta sig att du själv tar ansvar för att lära dig. Detta blev för mig en svår omställning då jag alltid varit van vid någon som alltid givit mig tydliga riktlinjer att följa.

Vad finns det för stöd att få med studierna?
Ett av det viktigaste stödet som finns för mig som student är lärarnas närvaro, ofta svarar lärarna på mail inom en dag. Lärarna är otroligt mån om att du lär dig att använda materialet i kursen.

Beskriv studentlivet
Sektionen är en viktig del av studielivet. På farkostteknik är sektionen väl fungerande med ett flertal bra events, återkommande fredagspubarså skapas en varm miljö för oss studenter att vara i. Luncher brukar vi äta på sektionslokalen som både har kylskåp, mikrovågsugnar och ett mindre kök.

Hur är sammanhållningen?
Som nämnt ovan är sammanhållningen fantastiskt varm tack vare mängden gasquer (fester) som ordnas för studenterna. Det är ett motiverande klimat där kunskap och kamratskap värderas väldigt högt vilket driver oss studenter till betydligt högre nivåer än vi själva skulle kunna ta oss.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Jag hade inga större förväntningar när jag väl började på farkostteknik, däremot har jag blivit positivt överraskad av den professionella nivån det är på de övriga studenterna och utbildningen i helhet.

Vad har du för framtidsplaner?
När jag är redo har jag som mål att arbeta med robotutveckling av speciellt proteser. Jag vill arbeta med interaktionen mellan människa och maskin och bionics, att härma kroppens egna lösningar på problem.

Läs mer

Farkostteknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-29