Till innehåll på sidan

Johanna, Industriell ekonomi 300 hp

Johanna studerade Industriell ekonomi 300 hp. Tack vare utbildningens dåvarande utformning hade hon möjlighet att läsa inriktningen Bioteknik. Även om Johannas inriktning inte längre är valbar inom Industriell ekonomi, får du här ett exempel på vad en civilingenjörsutbildning på KTH kan leda till för möjligheter i yrkeslivet.

Johanna Fröding, alumn. Jobbar på Försvarets materialverk.

Namn: Johanna Fröding
Utbildning: Industriell ekonomi 300 hp, inriktning Bioteknik
Examensår: 2011
Arbetar som: Strategisk Inköpare på Försvarets materialverk

Intervju med alumn

Johanna Fröding jobbar på Försvarets materialverk som Strategisk Inköpare och berättar om sin yrkeskarriär.

Berätta om din väg till KTH och din utbildning!

– Som många andra så var det inte helt lätt att veta vad man skulle göra i framtiden, men jag visste att jag ville ha en utbildning som gav mig en bra grund samt stora möjligheter. Jag hade ett intresse av både ekonomi och teknik och jag ville inte välja mellan de två, så när Industriell ekonomi dök upp så kändes det som rätt väg att gå. Eftersom jag kommer från Sthlm så ville jag ha något som var nära hem och KTH:s rykte var gott.

– Jag hade nog inga riktiga förväntningar när jag började, förutom att det skulle bli tufft så klart. Men utöver det gick jag nog in med ett ganska öppet sinne och med en trygghet om att det var ett gediget program jag påbörjade. Om du söker efter en utbildning med bra mix av ämnen och som ger dig en bra grund inför framtiden så kan jag absolut rekommendera Industriell ekonomi.

– Jag har haft stor användning för min utbildning under min yrkeskarriär. Så klart att det finns vissa kurser som jag aldrig använder mig av, tex genetik och labbkunskap etc., men även dessa kurser har lärt mig hur man ska ta sig an problem för att hitta lösningar. Så det är som att samtliga kurser inom KTH tillsammans har gett mig en fantastisk grund att stå på. KTH har lärt mig att tänka effektivt ur ett problemlösningsperspektiv och den kunskapen har varit extremt givande i mitt yrkesliv. Utöver det är det en stor trygghet när det kommer till kniviga situationer inom yrkeslivet, vetskapen om att man tagit sig igenom en krävande utbildning ökar definitivt på ens självförtroende.

Vad arbetar du med?

– Jag började som trainee på Canon och fick testa på många olika avdelningar samt yrkesroller under 2 år. Jag gick ut under en lågkonjunktur men möjligheterna att få jobb var ändå goda. Det var under tiden på Canon jag insåg att jag ville jobba mer inom inköp och fick efter min traineetid arbete med inköp inom livsmedel. Livsmedel var väldigt roligt att arbeta med men eftersom att jag hade en teknisk utbildning så ville jag ha en större tekniktyngd i arbetet, så jag sökte mig istället till FMV, Försvarets materielverk.

– Jag är strategisk inköpare inom Marinsystem och jobbar mot marina plattformar. Mitt arbete innebär att jag skriver avtal, förhandlar samt förvaltar dessa. Jag ser till att vi följer europeisk och nationell lagstiftning, antingen via konkurrensupphandling eller riktade upphandlingar.

– Mina dagar kan se väldigt olika ut, vilket är en del av charmen. Eftersom jag är en resurs in i projekten så är det många möten med många olika intressenter. Många möten där jag ger vägledning samt diskuterar upplägg inom olika upphandlingar. Därefter blir det en del arbete med att skriva avtal, samt lösa en del förvaltningsfrågor. Det blir en hel del resor, beroende på projekt så kan det vara utomlands eller inrikes, men ofta ut till Försvarsmaktens förband. Att jobba med inköp ger en bra blandning av allt: analys, förhandling, resor, juridik, kommersiellt och teknik.

Hur ser framtiden ut?

– Till blivande studenter skulle jag säga att det viktigaste är att välja det som intresserar en, tycker man att ett område är roligt så går allt lättare. Sen kan det vara bra att påminna sig om att alla har olika studieteknik, utforska och hitta den som passar just dig. Första tiden försökte jag göra som alla andra och plugga som de gjorde, tills att jag insåg att det inte passade mig. Våga hitta din egen väg, helt enkelt! Sitta själv eller sitta i grupp, alla lär på olika sätt.

– Om man läser Industriell ekonomi har man goda karriärmöjligheter, skulle jag säga. Utbildningen är så pass bred att man har möjlighet att arbeta inom de flesta branscher, känns lite som om att det är fantasin som sätter gränser.

– Själv trivs jag väldigt bra där jag är just nu, men det känns tryggt att veta att jag har många valmöjligheter tack vare KTH.

Läs mer

Industriell ekonomi 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-08