Till innehåll på sidan

Kristina, Industriell ekonomi 300 hp

Kristina började med att gå Öppen ingång 300 hp och pluggar nu Industriell ekonomi 300 hp. I sin studentintervju berättar hon om sig själv, sin utbildning och hur det är att vara student på KTH. Du kan även kontakta Kristina. Hon har bra kunskap om alla KTH:s utbildningar och svarar gärna på dina frågor.

Kristina, student för Industriell ekonomi 300 hp

Namn: Kristina
Ålder: 21 år
Utbildning: Öppen ingång 300 hp, Industriell ekonomi 300hp
Från: Stockholm

Kontakta Kristina

Intervju med student

Kristina går Industriell ekonomi 300 hp och berättar hur det är att studera på KTH.

Vem är du?

– Jag heter Kristina och jag är 21 år gammal. Jag är från Stockholm och läser nu mitt tredje år på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi på KTH Campus.

Berätta om din väg till KTH!

– Valet av utbildning var inte det mest självklara för mig, men jag hade intressen samt mål och ambitioner som jag ville uppnå. Redan sedan ung ålder så var matte mitt favoritämne, jag tyckte det var intressant och ville ständigt lära mig mer. Likaså hade jag ett intresse för entreprenörskap och en dröm att uppfylla min mammas dröm som själv ville studera ekonomi men tyvärr inte lyckades uppfylla den drömmen på grund av krig i hemlandet Libanon. Detta kombinerat med mina mål och ambitioner gjorde valet väldigt enkelt. När jag senare läste igenom de olika utbildningarna på KTH och jämförde de olika utbildningarna föll beslutet på Industriell ekonomi och jag kunde känna igen mig själv i utbildningen.

– Vilken högskola jag skulle studera på var inget svårt val för mig, dels så bor jag i Stockholm och trivs väldigt bra hemma. Utöver detta så hörde jag ständigt väldigt gott om KTH under gymnasietiden och möjligheterna som högskolan kan erbjuda sina studenter, bland annat via dess goda internationella profil.

Hur är din utbildning?

– Det som utmärker just Industriell ekonomi och det som gör utbildningen annorlunda jämfört med alla andra utbildningar är att vi studerar teknik/natur parallellt med ekonomi och management. Detta gör att vi inte får en spetskompetens likt andra ingenjörer utan vi sätter oss in i olika områden mer översiktligt för att sedan kunna agera som länken mellan ekonomer och ingenjörer. Detta har varit väldigt underlättande för mig under studierna då det skapar en variation i studierna och hjälper att hålla motivationen uppe.

– Det som är väldigt nyttigt och även roligt i utbildningen är att flertalet kurser består av caselösning vilket skapar en uppfattning om vad man kan komma att arbeta med efter studierna. Likaså får vi i årskurs två välja inriktning där man får möjligheten att specialisera sig i inom en av inriktningarna Tillämpad matematik, Datateknik, Energisystem & hållbarutveckling eller Produktframtagning.

– Industriell ekonomi är en väldigt bred utbildning och möjligheterna efter studierna är stora. Likaså finns det goda möjligheterna för utbytesstudier, med ett brett utbud av universitet runtom i världen tack vare KTH:s internationella profil.

Hur upplever du studentlivet under dina studier?

– Tiden på KTH inleds med en 2-3 veckors mottagning där de nya studenterna får chansen att lära känna varandra och högskolan. Dessa veckor är fyllda med aktiviteter och fester både inom det egna programmet och sektionen, men även gemensamt för hela högskolan. Mottagningen var något av det roligaste jag gjort på KTH, men det roliga är inte över efter mottagningen. Det finns flera nämnder och sektionsaktiviteter som I spexet eller Estiem där man kan engagera sig som student. Detta är både ett sätt att lära känna andra studenter på programmet och det skapar en sammanhållning inom programmet. Det är även en variation i vardagen som är nyttigt i och med informationsintensiva studiedagar. En vanlig dag på KTH brukar oftast börja med en föreläsning följt av en övning där man får implementera det man gått igenom under föreläsningen, detta kompletteras ofta med en labb eller uppgifter inom området.

– Mitt bästa tips för dig som ska börja KTH är att ta vara på studietiden och ha kul! Våga bjuda på dig själv och testa något nytt, skapa minnen och våga vara dig själv.

Vad har du för framtidsplaner?

– Att redan nu avgöra vad jag vill göra i framtiden tycker jag är svårt. Det är ett stort val för mig då vi kommer jobba den större delen av våra liv. Det viktigaste för mig är att hitta något motiverande och något jag tycker är roligt, det skulle vara ovärderligt. Mitt drömarbete eller min drömarbetsplats skulle vara en plats där jag hittar en utmaning, där jag kan klättra i min karriär och där jag kan göra en ”impact”, samt ett arbete med varierande uppgifter och chansen att jobba utomlands. En arbetsplats jag längtar till att få vara på, med arbetskamrater som jag tillsammans med kan utvecklas och tillföra värde till det företag vi arbetar på. Det är en arbetsplats som jag trivs och ständigt utvecklas på.

Läs mer

Industriell ekonomi 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-11-10