Globala hållbarhetsmål

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Informationsteknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Informationsteknik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer lära hur informationsteknik är avgörande för utveckling av framtidens hållbara samhälle och näringsliv. Du lär dig att effektivisera resurser och möjliggöra förändringar i våra beteenden. I projekt tillsammans med företag och samhälle arbetar du praktiskt med frågor kring informationsteknik och hållbar utveckling.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer kunna jobba med att utveckla produkter och tjänster som bygger på informationsteknik och som har central betydelse inom nyckelområden för hållbar utveckling, som till exempel hållbara städer och samhällen, infrastruktur och resurseffektiv produktion. 

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Informationsteknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13