Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Informationsteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i Informationsteknik är lite speciell då den utnyttjar möjligheten att utöver obligatoriska och valfria kurser även ha villkorligt valfria kurser. De obligatoriska kurserna skall ingå i examen medan villkorligt valfria i vissa fall kan utgå ur examen. Syftet är att skapa större flexibilitet för att kunna underlätta för studenter att ta ut examen. De villkorligt valfria kurserna behandlas som om de vore obligatoriska under studietiden. Om man närmar sig examen och inte klarat av någon enstaka av de kurser som listats som villkorligt valfria finns en möjlighet att den/de kan ersättas av andra kurser som är relevanta för den inriktning man valt.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language .

Årskurs 1

Första året får du grundläggande kunskaper inom områdena elektronik och datorteknik, programvaruteknik, datalogi och matematik, som resten av utbildningen bygger vidare på. Vi ger dig också en inblick i din framtida yrkesroll.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

Under året fördjupar och breddar du dina kunskaper och målet är att du ska förstå hur produkter och system inom Informationstekniken fungerar, men också kunna utveckla system själv. De två första årens kunskaper tillämpar du i ett projekt där du väljer att antingen utveckla ett mjukvarusystem eller att bygga en autonom robot.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 3 erbjuder dig stor valfrihet genom att du får välja ur ett brett utbud av kurser inom Informationstekniken men också inom ekonomi, ledarskap, juridik och entreprenörskap. Vad du väljer styrs bland annat av vilket masterprogram du vill följa under dina två avslutande år.

Examensarbete för kandidat 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

Under åk 4 och 5 följer du det masterprogram du valt. Bredden på Informationsteknikprogrammet gör att du kan välja masterprogram inom många ämnesområden:

Dessutom ingår denna obligatoriska kurs i årskurs 5: Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7.5 hp

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13