Till innehåll på sidan

Välkomstsida Informationsteknik

Vi på KTH vill att du ska få en individuell kunskap som räcker länge och att dina kunskaper inte bara är relevanta idag utan också smidigt kan anpassas till nya teknikområden i framtiden. Detta kan du få via vår civilingenjörsutbildning Informationsteknik.

Anmälan stängd

Öppnar igen 16 mars 2015

Om utbildningen

Särskild behörighet:
Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Mer om behörighet
Anmälningskod: KTH 32107
Antal platser HT-14: 65 st
Antagningspoäng HT-13:
BI: 18.40, BII: 17.98, HP: 1.30
Examen: Civilingenjör
Campus: KTH Kista
Studieort:  Kista
Kontakt: svl@ict.kth.se

Programmet är utformat efter internationella rekommendationer (ACM Curricula Recommendations) med en stor valfrihet och en stark koppling till näringslivet. Samtliga teknikkurser innehåller gästföreläsningar, studiebesök, problemställningar och projekt.

Flexibiliteten skapas genom en stor andel valfria kurser som ger dig möjlighet att anpassa din utbildning efter dina intressen samtidigt som du får en stabil vetenskaplig grund med stark koppling till industri och arbetsliv. Under programmets avslutande två år har du möjlighet att ytterligare skräddarsy din utbildning då du väljer ett av 13 master-program.

Du kommer att studera vid KTH Kista - alltså mitt i norra Europas största IT-kluster. Vi har bra lokaler och en modern infrastruktur. Den starka kopplingen till näringslivet i Kista är något som ofta leder till det första jobbet.

Av de studenter som tog examen från programmet 2008-2009 och som 2011 svarade på en enkät hade 100 procent arbete, 98 procent hade en tillsvidareanställning och 75 procent hade ordnat sin första anställning innan examen.
 En stor anledning till den höga anställningsbarheten bland våra studenter är en modern utbildningsplan med rötterna i näringslivets behov.

Välkommen till Informationsteknik!

/Robert Rönngren, Programansvarig

  ”För att arbeta på vår ingenjörsavdelning är det viktigt att ha en solid grund inom de datavetenskapliga ämnena som operativsystem, nätverk och algoritmer”  - Jonas Lindberg, teknisk chef på Google Stockholm