Till innehåll på sidan

Kompetenshöjande språk- och kommunikationskurser

Språklig och kulturell kompetens är framgångsfaktorer i många yrken och efterfrågas särskilt av exportindustrin och större företag och organisationer. En examen från KTH tillsammans med gedigna språk- och kulturkunskaper öppnar dörrarna till en internationell arbetsmarknad.

Kurser i språk och kommunikation

Som student på KTH har du möjlighet att läsa kurser i språk och kommunikation inom ramen för ditt programs valfria poäng. Det finns också en del program som erbjuder språkkurser som en integrerad del av utbildningen. I båda fallen får du tillgång till kurser speciellt designade för KTH-studenters behov av språklig och kulturell kompetens under studieåren och i arbetslivet.

KTH erbjuder kurser från nybörjarnivå och uppåt i franska, spanska, tyska, japanska och kinesiska. Det finns också ett antal avancerade kurser i retorik och teknisk kommunikation i svenska och engelska för dig som kan språket och vill utveckla dina färdigheter ytterligare i argumentation, effektiv vetenskaplig eller social diskurs samt skaffa dig en stark språklig medvetenhet inför examensarbete och arbetsliv.

KTH Språk och kommunikation erbjuder också stöd utöver de poänggivande kurserna i form av språkpartnerprogram, språkcafé, seminarier och individuell hjälp med akademiska texter.

Franska

220 miljoner människor i världen är fransktalande. Flera stora franska företag är väletablerade i Europa och erbjuder intressanta karriärmöjligheter. Franska är även ett av EU:s tre arbetsspråk. KTH har sedan många år tillbaka utbytesavtal med ledande franska tekniska högskolor så som Ecole Polytechnique, Ecole Centrale och Ecole des Ponts et Chaussées i Frankrike samt i Schweiz och Kanada. Det faktum att 32 afrikanska länder har franska som huvudspråk är också källa till många värdefulla samarbetsprojekt. 29 länder i världen har franska som officiellt språk och 57 länder ingår i OIF (francofonins internationella organisation).

Spanska

Över 380 miljoner människor i världen talar spanska som därmed utgör den näst största språkgruppen. Spanien ligger bra till inom teknik och vetenskap och spanska är det tredje största språket inom IT och internet, efter engelska och kinesiska. Idag har ett stort antal svenska företag filialer i Latinamerika. Därför har du både som blivande och färdig ingenjör möjligheter att praktisera eller arbeta i världsdelen under kortare eller längre perioder. En förutsättning för en sådan möjlighet är ofta goda kunskaper i spanska.

Tyska

Tyska är ett synnerligen betydelsefullt språk i Europa och du som talar tyska kan kommunicera med cirka 100 miljoner européer på deras modersmål. Utöver det är tyskan ett viktigt kontaktspråk, främst i Östeuropa, där många inte behärskar engelska. För den som talar svenska underlättas inlärningsprocessen väsentligt då tyska och svenska är nära besläktade och ofta går det fort att lära sig att kommunicera.

Tyskland är också Sveriges största handelspartner och står för nästan 15 procent av utrikeshandeln. Det innebär en mängd möjligheter och chanser för svenska studenter och arbetssökande som behärskar språket. Många tyska företag erbjuder examens- och doktorandarbeten och KTH har kontakter med ett stort antal tysktalande tekniska universitet, där du som student kan läsa en eller två terminer.

Japanska

Japan är ett av världens tekniskt mest avancerade länder, där både privata företag och statliga institutioner satsar på ny utveckling. Dessutom lever tusenåriga traditioner vidare i vardagslivet, sida vid sida med det futuristiska storstadslandskapet. Det är stimulerande och intressant att lära sig ett språk som är så annorlunda det egna och kunskap i det japanska språket ger dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan. KTH har för närvarande 12 partneruniversitet i Japan, alla mycket välrenommerade. Du har därför en god chans att tillbringa en eller två terminer av din studietid där.

Kinesiska

Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och världens näst största ekonomi med en explosionsartad vetenskaplig- och teknisk utveckling. Kinesiska är världens mest talade modersmål, det näst största språket på internet och ett allt viktigare internationellt handelsspråk. Kinesiska är också nyckeln till en oerhört stimulerande och spännande kulturtradition.

Goda kunskaper i kinesiska tillsammans med en ingenjörsutbildning är en attraktiv kombination för både svenska och internationella företag som arbetar mot den kinesiska marknaden. Kina är också en av KTH:s prioriterade regioner och det finns många utbyten och samarbeten med universitet och forskningscentrum på toppnivå som du som student kan dra nytta av.

Läs mer

KTH Språk och kommunikation

Tandem språkpartnerprogram

Språkcafé

Centrum för akademiskt skrivande