Globala hållbarhetsmål, Maskinteknik 300 hp

På KTH får du kunskaper på både grund- och avancerad nivå för att kunna jobba för ett mer hållbart samhälle. Under utbildningen Maskinteknik 300 hp kommer du de tre första åren fokusera på globala hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål på grundnivå

KTH:s utbildningar jobbar med flera av hållbarhetsmålen. De tre hållbarhetsmål som är mest centrala för utbildningen Maskinteknik 300 hp de första tre åren är:

Kunskaper under utbildningen

Du kommer att få en utbildning som gör dig redo att lösa utmaningar i framtiden, inom energi, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbar konsumtion och produktion. Du kommer att lära dig såväl grunderna som svårigheterna – och jobba med lösningar på utmaningarna.  

Du läser kurser i energiteknik, produktutveckling, programmering, tillverkningsteknik i åk 1-3. I dessa kurser är de globala målen integrerade. I åk 4-5 väljer du en av 20 inriktningar, efter vilka av de globala målen du vill jobba med. Det finns också många valfria kurser där du kan engagera dig i de projekt du vill.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Du kommer att kunna jobba i en global industri med projekt inom energiförsörjning, infrastruktur, innovation och affärsutveckling, forskning, miljöteknik – med många inriktningar och stor valfrihet så kan du själv välja och vraka.

Fördjupning inom hållbarhet på avancerad nivå

Efter de första tre åren väljer du ett masterprogram som ger dig en fördjupning inom det område du tycker är mest intressant. Oavsett vilket masterprogram du väljer kommer du få specialiserade kunskaper inom hållbarhet inom detta område.

Masterprogram med garantiplats

Viktiga länkar

Programbeskrivning: Maskinteknik 300 hp

Profilera din utbildning mot hållbarhet

Vad är globala hållbarhetsmål?

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-03-27