Studenterna jobbar mycket i team med stora skarpa projekt

Martin Edin Grimheden är lärare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik 300 hp.

Vad är utmärkande för Maskinteknik?
Det är Sveriges bredaste och bästa maskinteknikutbildning. En utbildning som ger stor valfrihet och många möjliga utgångar. Här kan man välja inriktningar som industriell ekonomi, matematik, energiteknik, konstruktion eller produktion. Kort sagt allt som relaterar till svensk basnäring och våra största industrier.

Det är också ett av de mest internationella programmen på KTH?
Ja, Maskinteknik har en internationell inriktning med integrerade språkstudier i åk 2 och utbytessår i åk 3. Därför finns många avtal för utbytesstudier i hela världen. Vi har även flera så kallade dubbeldiplomavtal vilket innebär att man kan kombinera sin civilingenjörsexamen med en examen från ett universitet i exempelvis Spanien, Tyskland eller Frankrike.

Du har själv studerat Maskinteknik på KTH?
Ja, jag har studerat Maskinteknik och doktorerat i gränsskiktet mellan pedagogik och Maskinteknik. Jag har även läst pedagogik på Stockholms universitet.

Hur är det att jobba som lärare inom ditt program?
Det är väldigt roligt eftersom jag gillar att jobba med teknik, teknisk utveckling och även med människors utveckling. Många av lärarna som undervisar på Maskinteknik är framstående forskare och många har industriell erfarenhet eller jobbar deltid i industrin. Jag har själv en egen konsultfirma och jobbar med teknisk rådgivning.

Bedriver du någon forskning?
Ja, framför allt i gränslandet mellan pedagogik och Mekatronik, det vill säga hur man lär sig Mekatronik. Jag är också aktiv i flera skarpa industriella forskningsprojekt. Bland annat i ett projekt tillsammans med Volvo där vi bygger självstyrande bilar.

Hur ser undervisningen ut på ditt program?
Studenterna jobbar också mycket i team och de flesta av våra inriktningar har stora skarpa projekt som pågår under längre perioder. I dessa projekt löser man verkliga problem eller utvecklar produkter tillsammans med olika företag. I stort sett alla studenter på Maskinteknik jobbar i projekt med industrin under de sista åren. Just nu har jag studenter som bygger nya styrsystem till lyftkranar och robotar som inspekterar svetsfogar i kärnkraftverk.

Några studenter har också byggt en robot till artisten Robyn?
Ja, nio studenter med inriktningen Mekatronik har byggt en dansande robot för att hylla Robyns teknikintresse. ”The Robot Project”, där Robyn själv varit engagerad, har fått stor uppmärksamhet i sociala medier, tidningar, bloggar och på TV. Både i Sverige och utomlands. Ett bra exempel på ett av många kreativa och innovativa projekt som genomförs på KTH.

Vad har man för karriärmöjligheter efter utbildningen?
Maskinteknik är troligtvis den utbildning på KTH som ger flest karriärmöjligheter. Detta tack vare utbildningens bredd, goda rykte och nära samarbete med industrin. I framtiden behövs exempelvis många duktiga civilingenjörer inom områden som miljö, hållbar utveckling, sjukvård och energi.

Läs mer

Maskinteknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-24