Ett plus i kanten var att få arbeta med teknik som gör nytta

Marcus Mellin, E-2013, läste till civilingenjör inom medicinsk teknik och arbetar idag som medicinteknisk provningsingenjör på Intertek Semko AB. Som provningsingenjör är det hans jobb att opartiskt granska och prova medicintekniska produkter för att intyga att de är säkra.

Hej Marcus, när bestämde du dig för att plugga till ingenjör?
Jag bestämde mig att bli ingenjör 2008. Efter att ha läst en termin på kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap 2003, ett år samhälls- och statsvetenskap och ett halvår psykologi kände jag att jag ville gå ett ordentligt program med bra karriärmöjligheter. Just ingenjör tilltalade mig då jag är teknikintresserad och nyfiken av mig.

Varför valde du just Medicinsk teknik på KTH?
Att jag valde KTH var för att jag hört gott om skolan. Jag hade aldrig en tanke på att söka mig till de andra tekniska högskolorna i landet. Att jag valde medicinsk teknik var för att jag blev väldigt nyfiken på kombinationen av medicin och teknik, det stack ut från övriga ingenjörsprogram. Ett plus i kanten var att få arbeta med teknik som gör nytta. 

Vad har du gjort sedan du tog examen från KTH?
Jag jobbade vid sidan av studierna extra som testare av pacemaker-mjukvara på S:t Jude Medical 2010-2011, ett extrajobb som verkligen öppnade mina ögon för testverksamhet.

När S:t Jude Medical lade ner utvecklings- och testverksamheten i Stockholm sökte jag mig vidare till Maquet Critical Care och fick 2012 jobb som systemtestare på deras testavdelning för ventilatorer. Här fick jag delta i verifieringstester av hur säker och noggrann utrustningen var

Det som började som ett sommarjobb förlängdes till ett extrajobb under hösten och blev därefter till ett exjobb under våren 2013. Efter exjobbet jobbade jag på Maquet innan min nuvarande anställning på Intertek tog vid.

Båda dessa extrajobb har gett mig väldigt mycket, dels i form av kontakter men även i praktisk kunskap. Att arbeta på ett företag som är relaterat till ens utbildning ger kontext åt studierna, det finns något konkret att fästa den teoretiska kunskapen på. Plus, hade jag inte haft dessa extrajobb hade jag aldrig fått upp ögonen för vad det innebär att arbeta som provningsingenjör, något jag trivs väldigt bra med!

Berätta mer om vad du arbetar med idag!
Jag arbetar som medicinteknisk provningsingenjör på Intertek Semko AB. Det är ett testhus för flera olika sorters tekniska produkter och även Sveriges största testhus för medicintekniska produkter. Som provningsingenjör är det mitt jobb att opartiskt granska och prova medicintekniska produkter för att intyga att de är säkra ur ett elsäkerhetsperspektiv. Om produkten uppfyller de krav som ställs kan vi utfärda certifikat som för många företag är en del av vägen till marknadstillträde för sin produkt.

Hur kan en dag på jobbet se ut?
Jag har ett väldigt varierande arbete, bestående av både granskning av dokumentation och rapportarbete men även praktisk elsäkerhetsprovning. Det senare kan handla om alltifrån att utsätta produkter för högspänning och utvärdera isolationer till att utföra felfall där man genom att t.ex. löda in sig på kretskort kontrollerar om produkten blir farlig om delar av den slutar att fungera. Andra prov kan innebära att utsätta produkten för mekaniska slagprov för att se om den klarar hårdhänt behandling.

En del av arbetet går även ut på att sätta sig in i och förstå vad det är man faktiskt provar. Medicinteknik är väldigt spännande eftersom det finns en väldig variation av produkter, alltifrån hörselutrustning till stora röntgensystem. Man får verkligen se och sätta sig in i många sorters utrustning, vilket ger en bra helhetsförståelse.

Jag skulle verkligen rekommendera att överväga rollen som provningsingenjör, i synnerhet om man som jag är mer av en generalist än specialist som person.

Vad är den roligaste utmaningen med ditt jobb?
Att få sätta mig in i en produkt för att förstå hur den potentiellt skulle kunna bli farlig för en användare eller patient och utifrån detta bedöma vilken kravbild den skall utvärderas efter enligt den standard vi provar mot.

Jag tycker även det är spännande att jobba direkt mot tillverkarna av medicintekniska produkter.

Hur upplever du att behovet av din kompetens ser ut idag?
Jag upplever att det finns en god efterfrågan av provningsingenjörer, både för testhus som provar opartiskt men även på tillverkarnas egna testavdelningar. Allteftersom kraven på kvalitetskontroll och spårbarhet ökar, ökar behovet att tidigt internt och externt verifiera att produkter uppfyller den kravbild som ställs.

Vad var det bästa med din utbildning?
Jag tycker att det var väldigt givande att kurser inte bara gavs av KTH utan även av KI, vilket gav bra kurser i såväl naturvetenskap och teknik som i fysiologi och medicin. Jag tycker även att de första tre åren gav en bra grund inom såväl ingenjörsämnena som medicinsk teknik. Därefter fanns det ett bra utbud av olika inriktningskurser, med alltifrån cellbiologi till mekatronik.

Du var väldigt aktiv i studentlivet under din tid på KTH, kan du berätta mer om det?
Under studierna var jag väldigt aktiv i Sektionen för medicinsk teknik. Jag var både medlem i styrelsen och en av fyra mottagningsansvariga för nyantagna studenter. Detta känner jag att jag verkligen fått glädje av, inte minst för alla jag lärt känna under min studietid både från min egen klass och från andra årskurser och utbildningar. Det har vidgat mitt kontaktnät och har samtidigt varit väldigt roligt! Att vara mottagningsansvarig var även otroligt lärorikt. I praktiken handlade det om att samordna ett flera veckor långt projekt med 60 faddrar för att ge ett fantastiskt mottagande av 120 nyantagna.

Vad har du med dig från utbildningstiden som du fortfarande har nytta av?
Jag tycker att jag har en bra grund att stå på med en god allmänförståelse för medicinsk teknik. I mitt dagliga arbete behöver jag sällan använda avancerad matematik, men desto viktigare är det att tekniskt förstå en produkt och vilken sorts risker som den kan innebära.

Vad är ditt bästa minne från studietiden på KTH?
Exjobbet och känslan av att alla års studier lett fram till just det, samt känslan när sista tentan för terminen var avklarad!

Läs mer

Medicinsk teknik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-09-29